GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Fiskebiologiske undersøkelser i Skauga

(05.09.14) NTNU Vitenskapsmuseet vil gjennomføre fiskebiologiske undersøkelser i Skauga på oppdrag for TrønderEnergi Kraft AS i tidsrommet 8.-12.september. Dette som ledd i videreføringen av Skaugaprosjektet, som på sikt skal omfatte hele elva.


Det er to forskere fra seksjon for naturhistorie ved NTNU som vil gjennomfører undersøkelser på bla fisk, bunndyr og habitat i hele den lakseførende strekningen.
Samtidig vil de gjennomføre en kartlegging av forekomst av elvemusling på oppdrag for Fylkesmannen.


Kontaktdata:

Jo Vegar Arnekleiv tlf. 48036912

Gaute Kjærstad, tlf. 97708348