GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Gravearbeidet igang i Skauga

(01.10.11) Gravemaskinen ankom Skauga sist torsdag og er nå igang med å legge ut stein ved Rokseth.Det er en seier for Skauga, laksen og sjøørreten at arbeidet nå settes i gang. Det er også en seier at alle 10 involverte parter i prosjektet har samarbeidet og bidratt så positivt til resultatet,  sa prosjektleder Torbjørn Dahle ved befaring ved elva i dag.


Skauga Elveierforening har arbeidet med problematikken i elva gjennom mange år. Etter møte med Rissa  Utvikling for et års tid siden, tok de ansvar for prosjektledelse og etablerte en bredt sammensatt gruppe av alle parter som har innvirkning på beslutningene som tas. De som har sittet i gruppa er: Fylkesmannens miljøvernavdeling, Sjølaksefiskerne, TrønderEnergi, Rissa Kommune, Vanndirektivet, Sør Trøndelag fylkeskommune og Skauga Elveierforening. I tillegg er NINA og NVE koblet inn i prosessen i forhold til undersøkelser, prosjektering og gjennomføring av tiltak.

I møte i prosjektgruppa i dag ble det vedtatt at Skaugaprosjektet forsetter med samme organisering. Dette med bakgrunn i den positive erfaring med at alle involverte sitter ved samme bord. I trinn 2 (som allerede er påbegynt) skal resten av elva undersøkes. Undersøkelsene skal være sluttført i løpet av høsten 2014.

Stein på plass ved elvebredden som nå skal legges ut i elva etter tiltaksplan utarbeidet av NVE.