GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Referat fra årsmøte 2015

(21.05.15) Vedlagt protokoll og justerte vedtekter som ble vedtatt på årsmøtet 22. april. Audun Alseth ble gjenvalgt som leder. Nye i styret, Ditlev Alseth og Svein Ivar Larsen ble valgt for  2 år og Solrun Dyrendal for 1 år.

Protokoll fra årsmøte 22.04.2015

Reviderte vedtekter 22.04.2015