GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Fiskeregler 2015

(25.05.15) Fiskereglene for 2015 ble vedtatt på årsmøtet i Skauga Elveierforening 22. april. Fisketiden er som før fra 15. juni til og med 15. august.

Fangskvoter for hver fisker: 2 laks pr. kalenderdøgn, derav 1 over 3kg/65 cm.
Sesongkvote for hver fisker er 10 laks. Fiskereglene kan bli endret etter midtsesongevaluering den 15. juli.
Det oppfordres til utsetting av hunnlaks som er fanget med sluk, spinner og flue. Det er innført daglig innrapporteringsplikt av oppfisket laks,
også laks som settes ut levende, skal rapporteres til laksebørsen for elva. Det skal tas skjellprøver av all fisk som er avlivet.
Sjøørreten er totalfredet. All oppdrettslaks skal avlives og registreres på laksebørsen,den belaster ikke fangstkvoten.

Skjellprøveprosjektet vil bli viderført i år også. Konvolutter med skjellprøver legges i postkassen ved Fossbrua.
De vil bli sendt inn til Veterinærinstituttet en gang i uken.
Nye konvolutter til bruk ligger også i samme postkasse, det vil i tillegg bli lagt ut konvolutter på en del fiskeplasser og hos MX sport.

Fiskeregler 2015 oppslag