GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Fiskeregler 2016 ute på høring

(14.06.15) Miljødirektoratet vurderer at det er nødvendig med reduksjon av laksefiske i 2016. Årsaken er lavt innsig av laks, og at utviklingen fortsatt er negativ i en del elver og regioner.

I høringsnotatet foreslås det for Skauga en døgnkvote på 1  laks pr fisker, sesongkvote 10 laks per fisker og totalkvote for vassdraget på 400 laks.
Du kan lese forslaget for Skauga og de andre lakseelvene i Midt-Norge fra side 45 i høringsnotatet. Høringsnotat forslag til regulering av fiske