GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Resultat av prøvefiske høsten 2014

(10.07.15) 45 laks ble fanget under prøvefisket i fjor høst. Hensikten var å undersøke andelen oppdrettslaks i elva.Skjellprøver fra fangsten ble sendt NINA for analyse. Analysene påviste 4 oppdrettslaks. 2 av disse ble vurdert som villfisk og ble satt uti elva igjen.

Hvert år samler NINA inn og analyserer et stort antall skjellprøver fra sportsfisket. Skjellanalysene er en viktig kilde til kunnskap om de norske laks- og sjøørretbestandene. Rapporten fra prøvefiske i Skauga høsten 2014 kan du lese her.