GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Villaksens dag i Skauga 1. august!

Kom til gapahuken ved Fossbrotet lørdag 1. august, kl 12-16, da arrangeres villaksens dag i Skauga for første gang!!

Arrangementet er lagt opp for hele familen og det blir villaksti og mulighet til å prøve laksefiske. Det serveres kaffe og grilmat. Lakseambasadørene våre Liv Eirin og Jens Ola vil være tilstede hele dagen.

Villaksens dag arrangeres over hele landet, men for første gang i Skauga! Arrangementet ble etablert som prosjekt i 2009 med mål om å skape økt interesse for villaksen, opprettholde den viktige aktiviteten rundt lakseelvene våre og informere om hvor viktig det er å verne om en av våre viktigste kulturhistoriske arter. Vi har alle et ansvar for å ta vare på arvesølvet vårt.