GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Gode tellinger for Skauga!

(07.10.15) Tellingen etter gytefiskregistreringen gjenomført av TOFA i september viser at vi har nådd gytebestandsmålet for i år! Dette må vi være veldig fornøyd med sier Audun Alseth leder i Skauga elveierforeningen;etter min mening viser dette at vi har
forvaltet elva godt. Resultatet fra tellingen underbygger også våre innsendte kommentarer til foreslåtte fisketider/regler for 2016-2020.