GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Rapport etter gytefisk registreringen 2015

(08.02.16) Rapporten fra gytefiskregistreringen som ble utført av TOFA høsten 2015 foreligger å viser at gytebestandsmålet for Skauga er nådd! Bestanden av sjøørret er fortsatt svak i Skauga, noe som er i samsvar i tellingen i 2011.

Observert kjønns- og størrelsesfordeling av laks under drivtellingen i 2015 tilsa at det var 1277,8 kg hunnfisk i vassdraget, og at måloppnåelsen dermed var 108 %.

Hele rapporten kan leses her.