GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Skjellprøvetaking 2012

(13.06.12) I fjor var vi en av de flinkeste i fylkene( nor og sør) med innsendig, prosentvis av oppfisket kvantum. Satser på det i år også.
Konvolutter til bruk kan dere hente i postkasen som er satt opp på stativet ved Fossbrua, eller dere kan hente på MX sport på Leira.
Konvolutter som er ilagt skjell, fettfinner og ferdig utfyllt kan legges tilbake i postkassen ved Fossbrua, så skal vi sørge for at de blir innsendt ca. 1 gang i uken.

Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden (ERT) og SalMar ASA
I år som i fjor skal det gjennomføres skjellkontroll av laks i regi av ERT og SalMar. Prosjektet inkluderer flere av Trøndelags elver, hvor prøvetakningen foregår i sportsfiskesesongen av sportsfiskere. Nytt for året er at du får svar på skjellanalysen via SMS fra din innsendte fangst.

Prosjektet er igangsatt for å skaffe en oversikt på andel rømt oppdrettslaks i trønderske elver i sportsfiskesesongen. Prøvene er basert på fiskeres fangst (avlivet) i fiskesesongen og prosjektet gir derfor ikke uttrykk for andelen oppdrettslaks i elvene under gytesesongen. Med økt kapasitet i prosjektet er det etter ønske fra Fylkesmannen tatt med noen ekstra elver i år i forhold til i fjor. Totalt; Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva, Verdalselva, Namsen, Salvassdraget, Teksdalselva, Stordalsvassdraget, Surna og Søa.

Svar via SMS Nytt i år er at sportsfiskerne får svar via SMS på skjellprøven de har sendt inn fra sin fangst. Svaret vil bestå av fiskedato og fiskens vekt samt en klassifisering av laksen (eks.: villfisk, oppdrett) etter gjennomført skjellanalyse ved Veterinærinstituttet i Trondheim. For å få tilsendt svar på fangsten din må fiskerens navn og mobiltelefonnummer fylles ut på angitt sted på skjellkonvolutten. Spørsmål angående klassifiseringer eller SMS-løsningen kan sendes på epost til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Nye skjellkonvolutter
Prosjektet er et unikt samarbeid mellom oppdrettsnæring, privat og offentlig villaksforvaltning og forskning. Sportsfiskerne har også en sentral rolle ved at det er de som står for prøvematerialet til prosjektet ved innsending av skjell fra deres fangst. For best mulig resultat oppfordres det derfor til nøyaktige målinger (lengde/vekt), om å følge instruksjoner på baksiden av konvolutt om hvor skjellprøven skal tas, samt å fylle ut skjellkonvolutter så nøye som mulig før innsending. I år skal det fortrinnsvis brukes en ny type konvolutt hvor fiskeren kan krysse av om det er en antatt villfisk eller oppdrett. Den gamle kan fortsatt brukes, alternativt kan du angi din vurdering under anmerkninger, da det viktigste er at det blir sendt inn så mange prøver som mulig av all avlivet fangst i sportsfiskesesongen 2012. For nærmere opplysninger om innlevering av prøver, se den lokale fiskeforvaltnings hjemmeside i det aktuelle vassdraget.

Send inn skjellprøver: Skjellprøver fra laks tatt av sportsfiskere i trønderske elver blir brukt som materialet til analyse av andel oppdrettslaks i elvene.
Tekst: Bjørn Florø-Larsen, Veterinærinstituttet
Foto: Ketil Skår, Veterinærinstituttet