GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Skjellprøverapporter

(26.07.2012) Skjellprøverapport fra Skauga sesong 2012 kan nå leses på hjemmesiden!

Individliste Skauga uke 27

Individliste Skauga uke 28

Individliste Skauga uke 29

Individliste Skauga uke 31

Individliste
Skauga uke 32

Individliste
Skauga uke 33


Ukesrapporter fra Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar.
Rapporten er en samlerapport for antall skjellprøver fra laks analysert hittil i år. Prøvene er basert på fritidsfiskeres fangst (avlivet) i fiskesesongen. Rapporten gir derfor ikke uttrykk for andelen oppdrettslaks i elvene i gytesesongen. Prøvene inngår som en del av det nasjonale overvåkingsprogrammet.

Rapport
uke 25

Rapport uke 26

Rapport uke 27

Rapport uke 28

Rapport uke 29

Rapport uke 31

Rapport uke 32

Rapport uke 33