GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Fiskeregler 2013

(23.04.13) Fiskereglene for 2013 er nå vedtatt. For Skauga er det ingen endringer fra foregående år. Sesongstart 15. juni og fiske frem til 15. august. Døgnkvote 2 fisker pr. døgn og sesongkvote 10 laks pr. fisker. Tabellen for når de "kjører" i svartelva er også oppdatert det kjøres i år som tidligere fra fredager kl 14 til søndager kl 22. Unntaket er siste helga der det kjøres til kl 24.00.

 

FISKEREGLER FOR SESONGEN 2013

Fisketiden er fra 15. Juni til og med 15. August.

Fangskvoter for hver fisker: 2 laks pr. kalenderdøgn

derav 1 over 3kg/65 cm.

Sesongkvote for hver fisker er 10 laks.

Fiskereglene kan bli endret etter

midtsesongevaluering den 15. Juli .

Det oppfordres til utsetting av laks.

All gytefarget laks skal settes ut.

Det er innført daglig innrapporteringsplikt av oppfisket laks,

også laks som settes ut levende

skal rapporteres til laksebørsen for elva.

Det skal tas skjellprøver av all fisk som er avlivet

Sjøørreten er totalfredet.

Oppdrettslaks skal registreres på laksebørsen

men belaster ikke fangstkvoten

Skauga Elveierforening