GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Ny bru over Skauga åpnet!

(25.05.13). Det er på rekordtid bygd ny bru over Skauga på Dyrendahl i et samarbeid mellom Trønderenergi og lokale grunneiere. Fredag 24. mai ble brua offisielt åpnet ved Ordfører Ove Vollan. «Ny brua» har en forventet levetid opp mot 100 år!

Gammelbrua har stått i ca. 50 år. Tidens tann og for svak bæreevne var årsaken til behovet for ny bru. Brua er bygd i stål og tre – og framstår som et landemerke i området. Økt bruk av tre i bygg og konstruksjoner er et viktig virkemiddel i kommunens klimaplan, og brua er også i så måte et signalbygg. Først og fremst er brua viktig for næringslivet og landbruket i området. Flere grunneiere har jordbruksareal på begge sider av elva, og brua som er bygd har bæreevne og styrke til å tåle dagens landbruksutstyr. Dette legger også til rette for eventuell annen næringsaktivitet som krever transport over elva i området. Brua er også et knutepunkt i forhold til ferdselen fra Rissa sentrum til Blåheia.

Skauga elveierforening har i samarbeid med Rissa utvikling sett på muligheten for å gjøre elva enda mer tilgjengelig for allmenheten. Bla gjennom prosjektet «på rett spor» som forhåpentligvis kan være med på å gi et løft for friluftslivet for egne innbyggere, og gjøre Skauga mer attraktiv for besøkende.