GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Rapport skjellprøvetaking 2012

(01.06.13). Fra 1. juni til 15.september 2012 ble det analysert totalt 4432 skjellprøver fra laks. Av disse ble 19 skjellprøver klassifisert som oppdrettsfisk. Det ble analysert skjellprøver fra Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva. Formålet for prosjektet var fortløpende å overvåke innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene i fiskesesongen 2012. Resultatene ble rapportert ukentlig til SalMar ASA, ERT (elvene rundt Trondheimsfjorden), DN og Fiskeforvalterne i Nord og Sør - Trøndelag. Skauga hadde ingen oppdrettsfisk i det analyserte materialet på 91 prøver i 2012.

Bakgrunn for prosjektet var den store rømningen til SalMar på lokaliteten Værøya i februar 2011. Elvene rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA inngikk et samarbeid for å avdekke om rømningen av oppdrettsfisk medførte høyere andel oppdrett i elvene gjennom fiskesesongen i 2011. Analysen av skjellprøvene viste at det var totalt 3,9 % oppdrett i de 6 elvene som var med i prosjektet under fiskesesongen i 2011. SalMar ASA og ERT ønsket å videreføre prosjektet i 2012, med analyse av skjellprøver fra de samme 6 elvene som i 2011.

Ved å trykke på linken under kan du lese rapporten i sin helhet:

Rapport samarbeidsprosjektet elvene rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA