GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Ingen endringer av fiskereglene i Skauga

(15.07.13) Det blir ingen endringer av fiskereglene i Skauga etter midtsesongevaluering den 15. Juli. Fiske frem til 15. august. Døgnkvote 2 fisker pr. døgn og sesongkvote 10 laks pr. fisker opprettholdes.

FISKEREGLER FOR SESONGEN 2013

Det blir ingen endringer av fiskereglene i Skauga etter

midtsesongevaluering den 15. Juli .

Fisketiden er fra 15. Juni til og med 15. August.

Fangskvoter for hver fisker: 2 laks pr. kalenderdøgn

derav 1 over 3kg/65 cm.

Sesongkvote for hver fisker er 10 laks.

Det oppfordres til utsetting av laks.

All gytefarget laks skal settes ut.

Det er innført daglig innrapporteringsplikt av oppfisket laks,

også laks som settes ut levende

skal rapporteres til laksebørsen for elva.

Det skal tas skjellprøver av all fisk som er avlivet

Sjøørreten er totalfredet.

Oppdrettslaks skal registreres på laksebørsen

men belaster ikke fangstkvoten

Skauga Elveierforening