GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Skaugaprosjektet


(03.01.14) Rissa Utvikling KF har sammen med Skauga Elveierforening og sjølaksfiskerne startet et arbeid for å få i gang et større prosjekt i Skauga. Målsettinga med prosjektet vil blant annet være å bedre forholdene for oppvekst av ungfisk av laks og sjøaure i elva.

Elveierforeningen har jobbet aktivt for å bedre tilstanden i elva i flere år, og Norsk institutt for naturforskniing (NINA) har utarbeidet en rapport utgitt i desember 2012, som tar utgangspunkt i deler av elva.

Det er startet et næringsutviklingsprosjekt i Skaugdalen og her kom naturlig Skauga opp som et svært aktuelt tema for verdiskaping og utvikling. Det har resultert i at en nå ønsker  å starte på et arbeid som omfatter hele elva. Dette arbeidet starter på nyåret 2014.