GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Fiskeregler 2014

(03.05.14) Fiskereglene for 2014 ble vedtatt på årsmøtet i Skauga Elveierforening 10. april. Fisketiden er som før fra 15. juni til og med 15. august.
Eneste endring er påbud om at det er forbudt å sette ut levende laks som er fanget med mark som agn.

 

Fangskvoter for hver fisker: 2 laks pr. kalenderdøgn, derav 1 over 3kg/65 cm.

Sesongkvote for hver fisker er 10 laks.

Fiskereglene kan bli endret etter
midtsesongevaluering den 15. juli .

Det er forbudt å sette ut levende laks
som er fanget med mark som agn.

Det oppfordres til utsetting av laks
som er fanget med sluk, spinner og flue.
All gytefarget laks skal settes ut.

Det er innført daglig innrapporteringsplikt av oppfisket laks,
også laks som settes ut levende,
skal rapporteres til laksebørsen for elva.

Det skal tas skjellprøver av all fisk som er avlivet
Sjøørreten er totalfredet.
All oppdrettslaks skal avlives og registreres på laksebørsen,
men belaster ikke fangstkvoten.

Skauga Elveierforening