GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Oppsyn i Skauga 2014

(15.06.14) Skauga elveierforening har engasjert Ketil Sunde som oppsynsmann. På grunn av ferieavikling vil Brit Alseth dele på oppgaven som oppsyn sammen med Ketil. Begge har fått utdelt idekort med bilde som de skal bringe med seg ved oppsyn i elva.


F.v. Kjetil Sunde og Brit Alset vil føre oppsyn i skauga i sommer.


Fiskeoppsyn skal:

1.    Kontrollere at fisker har gyldig fiskekort kjøpt  av grunneier.
2.    Overvåke fiskeregler.  Fangstvoter er viktig.
3.    Informere om innrapporteringsplikt av fangster.
4.    Skjellprøver. Dele ut konvolutter og informere om prosjektet.
5.    Spør etter om fiskeavgift er betalt. Ta med giro i tilfelle ikke. ( vi har ikke myndighet til
straffereaksjoner ei heller om noen nekter å vise kvittering)

Oppsynet skal være informativ og opptre på en slik måte at de ikke skremmer folk fra å fiske i elva.
Oppsynet må vurdere skjønn ifm. håndheving av fiskeregler. Elveierforeningen har ikke  vedtatt noen form
for straffereaksjoner.  Grove brudd eller gjentagende brudd på fiskeregler må meldes til Elveierforeningens styre
for behandling. Brudd på fredningsbestemmelser eller grove overtredelser i bruk av fiskeredskap meldes til politiet.