GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Ta skjellprøve av fangsten din

(21.06.14) Som tidligere år skal Veterinærinstituttet samle inn skjellprøver fra Gaula, Orkla, Nidelva, Stjørdalselva, Skauga og Verdalselva.
Prosjektet er et samarbeide mellom Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT), Midtnorsk Havbrukslag og Salmar. I år er også Namsen inkludert i prosjektet. Det skal tas skjellprøver av alle avlivet fisk.

I Skauga er det satt opp en kasse ved Fossbrua for innlevering av skjellprøver.
Disse blir innsendt ca. 1 gang i uken.

Den enkelte fisker kan også sende inn konvoluttene selv,
å få tilbakemelding på SMS ved å påføre navn og mobilnummer bak på konvolutten.

Du kan lese mer om prosjektet og hvordan det gjøres her:

http://www.hooked.no/artikler/ta-en-skjellprove-fra-laksefangsten-din-sommer