GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Ekstraordinære regler for laksefiske

(24.06.14) Fra og med torsdag 26. juni må all hunnfisk gjenutsettes i Skauga. Pålegget kom fra Miljødirektoratet i dag og gjelder alle vassdragene i Nordmøre, Sør-Trøndelag og i Trondheimsfjorden i Nord-Trøndelag. Avkorting av fisketiden med 14 dager kan bli aktuell hvis ikke gytebestandsmålet for elva blir nådd innen midtsommerevalueringen.

Grunnen til pålegget er tegn på kraftig svikt i innsiget av laks til elvene i Midt-Norge i år. Les mer på Miljødirektoratet sin nettside:

http://miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Juni-2014/Innforer-ekstraordinare-restriksjoner-i-laksefisket/