GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Justerte fiskeregler fra 26. juni

(25.06.14) På grunn av pålegg fra Miljødirektoratet har styret i elveierforeningen måtte justere på fiskereglene for 2014. Justerte regler trer ikraft fra torsdag 26. juni.

Fiskeregler for Skauga , gjeldende fra 26. juni 2014:

 • Fisketiden er fra 15. juni til og med 15. august.
 • Fangskvoter for hver fisker: 2 laks pr. kalenderdøgn derav 1 over 3kg/65 cm.
 • Sesongkvote for hver fisker er 10 laks.
 • Fiskereglene kan bli endret etter midtsesongevaluering den 15. juli .
 • Fra 26. Juni skal all hunn laks settes levende ut.
 • All gytefarget laks skal settes ut.
 • Det oppfordres videre til utsetting av laks som er fanget med sluk, spinner og flue.
 • Det er innført daglig innrapporteringsplikt av oppfisket laks,også laks som settes ut levende, skal rapporteres til laksebørsen for elva.
 • Det skal tas skjellprøver av all fisk som er avlivet.
 • Sjøørreten er totalfredet.
 • All oppdrettslaks skal avlives og registreres på laksebørsen, den belaster ikke fangstkvoten.


Skauga Elveierforening