GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Tilskudd til skilting langs Skauga

(09.07.14) Elveierforeningen har fått disponert midler til skilting og infotavler langs Skauga. Grunneiere som er interessert bes ta kontakt med
elveierforeningen innen 10. august.


I fjor søkte Rissa kommune om penger til Landbruksdepartementet og fikk innvilget penger til blant annet Skaugaprosjektet.
I søknaden ble det poengtert at det er viktig med økt tilgjengelighet til Skauga som fiskeelv via stier og ved formidling.

Vi har fått invilget kr. 15.000 til dette formålet. Arbeidet med skilting er samordnet med
prosjektet "på rett spor" ved Rissa utvikling. Skiltene lages etter Norsk standard for turstier ved Noris AS i Hasselvika.

Grunneiere som er intresert i skilt el infotavle på sitt vald, kan ta kontakt med elveierforeningen ved Audun Alseth.
Vi har satt en tidsfrist til 10 august.

 

Skiltene som lages ved Noris er etter Norsk Standard for turskilt. (Bilde t.h. tur.no.)