GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Justerte fiskeregler fra 16. juli

(16.07.14) Etter midtsommerevalueringen blir det endring av fiskeregler i Skauga. Fra og med 16. juli blir det forbud mot markfiske. Døgnkvoten blir endre til 1 laks pr. døgn og sesonkvoten er endret til  8 laks i sesongen. Fisketiden frem til 15. august opprettholdes.

 


Skauga

 

Fiskeregler for sesongen 2014

Endret etter midtsesongevaluering

Gjeldende fra 16. Juli

 

Fisketiden er fra 15. Juni til og med 15. August.

Fangskvoter for hver fisker: 1 laks pr. kalenderdøgn

Sesongkvote for hver fisker er 8 laks.

All hunn laks settes levende ut.

All gytefarget laks skal settes ut.

Tillatt fangstredskap er: Sluk, spinner og flue.

Det oppfordres videre til utsetting av laks

Det er innført daglig innrapporteringsplikt av oppfisket laks,

også laks som settes ut levende,

skal rapporteres til laksebørsen for elva.

Det skal tas skjellprøver av all fisk som er avlivet

Sjøørreten er totalfredet.

All oppdrettslaks skal avlives og registreres på laksebørsen,

denne belas

ter ikke fangstkvoten.

Endret 16.07.2014

Skauga Elveierforening