GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Kartlegging av gytebekker i Skauga

(28.08.14) Styret i elveierforeningen har iløpet av sommeren vært på befarting langs en del av sidebekkene langs Skauga. Dette for å se hvordan tilstanden i bekkene er og om det kan gjøres tiltak for å bedre forholdene for gyting og oppvekstområde for anadrom fisk. Kartleggingen blir gjort i samarbeid med vannområde Nordre Fosen v/ prosjektleder Ingrid Hjort.


- Den lokale kunnskapen er her viktig; Jeg vil gjerne ha tilps fra grunneiere om bekker det kan være verd å ta en
kartlegging på langs Skauga, sa Ingrid Hjort, da hun gjestet elveierforeningen i forbindelse med Skaugaprosjektet.

Bilde: Her blir det ikke lett for yngelen og komme opp fra elva.  Bildet er fra Sagelva mellom Solem og Foss.

Etter kartleggingen vil det i utvalgte bekker settes i verk grundigere undersøkelser med bla elfiske, vannprøver etc.
I enkelt bekker kan rydding av kvist og andre hindringer være tilstrekkelige tiltak for å bedre forholdene for yngelen.
Dette er gjort med hell i andre vassdrag i Norge.

Les om vellykket tiltak i Ilabekken i Trondheim her:
https://www.tekna.no/ikbViewer/Content/805740/20101013_Trondheim_kommune.pdf