GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian

Statistikk fra børsen

Antall fisker tatt: 0
Gjennomsnittsvekt: 0.00 kg
Totalvekt: 0.00 kg

Værvarsel

Se mer værvarsel på http://skauga.com/ver

Fem største laks tatt i år

Dato Navn Vekt

Fem siste laks

Dato Navn Vekt
Årsmøte 2018

(13.03.2018) Vi minner om Årsmøte i Skauga Elveierforening Sunde Misjonshus torsdag 22. mars 2018, kl.19:30

1.    Velge møteleder.
2.    Godkjenne sakliste og innkalling.
3.    Registrere frammøtte.
4.    Velge protokollfører og to personer som sammen med møtelederen skal underskrive protokollen.
5.    Behandle styrets årsmelding og regnskap.
6.    Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag samt fastsette medlemsavgift. Arbeidsplan vil bla. inneholde informasjon om Skaugaprosjektet trinn2.
7.    Velge leder for ett år.
Velge to styremedlemmer for to år.
Velge tre personer til valgkomiteen (to medlemmer og en vara.)
Velge revisorer for ett år.
8.    Behandle innkomne saker.
9.    Vedta eventuelle godtgjøringer for verv i styret etter forslag fra valgkomiteen.
10.    Behandle styrets forslag til fiskeregler for sesongen 2018.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 14. mars.

Enkel servering

Vel møtt!
Styret