GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian

Statistikk fra børsen

Antall fisker tatt: 0
Gjennomsnittsvekt: 0.00 kg
Totalvekt: 0.00 kg

Værvarsel

Se mer værvarsel på http://skauga.com/ver

Fem største laks tatt i år

Dato Navn Vekt

Fem siste laks

Dato Navn Vekt
Kartlegging av sidebekker i Skauga

(28.04.2016) Høsten 2015 gjennomførte NINA en vannøkologisk undersøkelse i 7 sidebekker til Skauga. Sidevassdragene er viktige gyte- og
oppvekstområder for laksebestanden i Skauga. Det konkluderes med at undersøkelsen som er gjennomført i 2015 vil være et godt utgangspunkt for å løfte kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av sidevassdrag til Skauga, Rapporten i sin helhet kan du lese her.

Les mer …
 
Lokkeflommer fra Trønderenergi

(02.04.16) Skauga elveierforening har inngått avtale med Trønderenergi om at det kjøres lokkeflommer i fiskesesongen 2016. Tabellen kan du se på siden driftvannsføring.

 
Totalkvote fjernet for Skauga!

(08.03.16) Elveierforeningen har fått medhold i sin klage til Miljødirektoratet og kvotetak på 400 kg laks for Skauga er fjernet fra
Forskrift om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag.

Les mer …
 
Medlemsnytt fra Norske Lakseelver

(21.02.16) Skauga Elveierforening er medlem i Norske Lakseelver. Nyhetsbrev med relevante saker kan du lese her!

 
Fiskeregler 2016

(09.02.16) Miljødirektoratet har vedtatt fiskeregler for 2016. For Skauga blir elva åpen for fiske: 15.06–15.08. Døgnkvote per fisker: 1 laks. Sesongkvote per . 
fisker: 10 laks. Totalkvote for vassdraget 400 kg laks. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Vil du lese mer om kommende laksesesong kan du lese mer på Miljødiretoratet sin nettside.

 
Rapport etter gytefisk registreringen 2015

(08.02.16) Rapporten fra gytefiskregistreringen som ble utført av TOFA høsten 2015 foreligger å viser at gytebestandsmålet for Skauga er nådd! Bestanden av sjøørret er fortsatt svak i Skauga, noe som er i samsvar i tellingen i 2011.

Les mer …
 
Rapport etter skjellprøvetaking 2015

(10.01.16) Godt nytt år! Skauga er en av elvene rundt Trondheimsfjorden som har deltatt i skjellprøveprosjektet. I følge rapporten er det påvist
2 oppdrettslaks bland de innsendte prøver fra Skauga. Les hele rapporten her:

 
Gode tellinger for Skauga!

(07.10.15) Tellingen etter gytefiskregistreringen gjenomført av TOFA i september viser at vi har nådd gytebestandsmålet for i år!

Les mer …
 
Gytefiskregistrering

(10.09.15) Neste uke kommer dykkere fra TOFA til Skauga for å foreta gytefiskregistrering. Hensikten med undersøkelsen er å få en oversikt over bestandssituasjonen for laks og sjøørret i elva. Det vil bli laget en rapport fra registreringen som vil bli publisert på elveierforeningens hjemmeside. Sist det ble foretatt gytefiskregistrering i Skauga var i 2011.

 
Rapportering fangst 2015

(04.09.15) 249 laks var innrapportert til laksebørsen etter endt sesong 15. august. Styret i elvererforeningen vil rette en stor takk til både grunneiere og fiskere for god innrapportering av fangst og levering av skjellprøver. Det er fremdeles mulighet til å rapportert inn til laksebørsen på hjemmesiden vår via: kontakt oss, eller sms til 93497568.

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste > Siste >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL