GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian

Statistikk fra børsen

Antall fisker tatt: 0
Gjennomsnittsvekt: 0.00 kg
Totalvekt: 0.00 kg

Værvarsel

Se mer værvarsel på http://skauga.com/ver

Fem største laks tatt i år

Dato Navn Vekt

Fem siste laks

Dato Navn Vekt
Gravearbeidet igang i Skauga

(01.10.11) Gravemaskinen ankom Skauga sist torsdag og er nå igang med å legge ut stein ved Rokseth.Det er en seier for Skauga, laksen og sjøørreten at arbeidet nå settes i gang. Det er også en seier at alle 10 involverte parter i prosjektet har samarbeidet og bidratt så positivt til resultatet,  sa prosjektleder Torbjørn Dahle ved befaring ved elva i dag.


Les mer …
 
Prøvefiske pågår i Skauga

(25.09.14) Det foregår fortiden prøvefiske etter rømt oppdrettslaks i Skauga. Det er 4 personer som har tatt på seg oppdraget. De skal bære med seg legimitasjon ved kontroll. Overvåking av innslaget av rømt oppdrettsfisk i elvene om høsten gir viktig informasjon om innslaget av rømt fisk i gytebestandene. Undersøkelser av andel rømt oppdrettslaks er derfor svært viktig for å sikre  fremtidige bestander av villaks. Fiske vil pågå frem til utgangen av oktober og er godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

 
Fiskebiologiske undersøkelser i Skauga

(05.09.14) NTNU Vitenskapsmuseet vil gjennomføre fiskebiologiske undersøkelser i Skauga på oppdrag for TrønderEnergi Kraft AS i tidsrommet 8.-12.september. Dette som ledd i videreføringen av Skaugaprosjektet, som på sikt skal omfatte hele elva.

Les mer …
 
Kartlegging av gytebekker i Skauga

(28.08.14) Styret i elveierforeningen har iløpet av sommeren vært på befarting langs en del av sidebekkene langs Skauga. Dette for å se hvordan tilstanden i bekkene er og om det kan gjøres tiltak for å bedre forholdene for gyting og oppvekstområde for anadrom fisk. Kartleggingen blir gjort i samarbeid med vannområde Nordre Fosen v/ prosjektleder Ingrid Hjort.

Les mer …
 
Tiltaksplan klar for strekningen Seter bru - Rokseth

(28.08.14) 20. august ble grunneierne som grenser til tiltaksområdet, invitert av elveierforeningen til et infomøte for å få orientering
om oppstart av prosjektet. NVE planlegger å starte arbeidet i elva iløpet av september.

Les mer …
 
Villaksseminar i Rennebu

(22.08.14) 20. august ble det avhold Villakseminar i Rennebu. Audun Alseth deltok fra Skauga Elveierforening. Seminaret endte med et opprop underskrevet av et titalls ordførere i regionen for bevaring av villaksen.

Les mer …
 
Stenging av Skauga vekker oppsikt

(22.08.14) Stenging av Skauga har vakt oppsikt i media. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning forsvarer deres vurderinger for Skauga-laksen.

Les mer …
 
Skauga "tvinges" til å avslutte sesongen

(01.08.14) Fra 1. august er alt fiske forbudt i Skauga, det har Miljødirektoratet besluttet. Elveierforeningen
søkte om å få opprettholde sesongen til 15. august, dette fikk vi dessverre avslag på sier leder i Elveierforeningen, Audun Alseth.

Les mer …
 
Justerte fiskeregler fra 16. juli

(16.07.14) Etter midtsommerevalueringen blir det endring av fiskeregler i Skauga. Fra og med 16. juli blir det forbud mot markfiske. Døgnkvoten blir endre til 1 laks pr. døgn og sesonkvoten er endret til  8 laks i sesongen. Fisketiden frem til 15. august opprettholdes.

Les mer …
 
Tips for "fang og slipp"

(16.07.14) Starten på årets laksesesong kan tyde på mindre innsig av laks i flere av elvene rundt Trondheimsfjorden. Dette har ført til strengere kvoter og krav om gjenutsetting av bl.a. hunnfisk. Derfor har Norske Lakseelver sendt ut oppdatert informasjon om gjenutsetting, og tips om hvordan fiskerne kan gjenutsette laks på en skånsom måte.

Les mer …
 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste > Siste >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL