GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian

Statistikk fra børsen

Antall fisker tatt: 0
Gjennomsnittsvekt: 0.00 kg
Totalvekt: 0.00 kg

Værvarsel

Se mer værvarsel på http://skauga.com/ver

Fem største laks tatt i år

Dato Navn Vekt

Fem siste laks

Dato Navn Vekt
Referat fra årsmøte 2015

(21.05.15) Vedlagt protokoll og justerte vedtekter som ble vedtatt på årsmøtet 22. april. Audun Alseth ble gjenvalgt som leder. Nye i styret, Ditlev Alseth og Svein Ivar Larsen ble valgt for  2 år og Solrun Dyrendal for 1 år.

Les mer …
 
Årsmøte 2015

(28.02.15) Årsmøtet i Skauga elveierforening er fastsatt til 22. april 2015, kl 19.30 på Sunde Misjonshus. Foruten årsmøtesaker blir det foredrag av leder i Stjørdalsvassdraget Gunnar Fordal.

Les mer …
 
Protokoll fra iverksettingsmøte

(15.01.15) Godt nytt år! Vedlagt protokoll fra iverksettingsmøte for pliktig organisering som ble avviklet 3. desember 2014. Styret er godt fornøyd med gjenomført møte der nye vedtekter ble vedtatt med noen få justeringer.

Les mer …
 
Prøvefisket avsluttet i Skauga

(13.11.14) 45 laks ble fanget under prøvefisket i høst. Skjellprøver fra fangsten er sendt NINA for analyse.Styret i Skauga elveierforening vil rette stor en takk til de frivillige  fiskernes innsats for å kartlegge andel av oppdrettslaks i Skauga.Resultatet av fisket vil bli publisert når vi får svar på skjellanalysene.

 
Innkalling til iverksettingsmøte

(23.10.14) Innkalling til iverksettingsmøte i forbindelse med "Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk" skal nå være utsendt til alle retighetshavere i Skauga på strekningen Skauga bru til Trollfossen (Nordelva) og Blåfossen (Sørelva). Møtet går av stabelen:

Onsdag 3. desember kl 19.00 i Skaugdal Grendahus

Program:

Iverksettingsmøte
Kaffepause
Informasjon om Skaugaprosjektet


Vel møtt!

 
Skaugaprosjektet trinn 1 i havn

(23.10.14) Både steingrupper og buner er nå ferdigstilt og bare venter på å bli tatt i bruk av laks- og ørretyngel. I dag var det ferdigbefaring og kartlegging av eventuelle kjøreskader som har oppstått i forbindelse med arbeidet. Virkningene av tiltaket skal følges opp av forskere i NINA de neste to årene.

Les mer …
 
Skaugaprosjektet i media

(07.10.14) Skaugaprosjektet har vakt oppsikt også utenfor Rissa. Både Fosna-Folket og Adressa har laget repotasje fra elva i forbindelse med igangseting av tiltaka ved Rokseth og Seterbrua.

Nytt liv: Lakseyngelen i Skauga skal igjen få levelige vilkår slik det var før elva ble utsatt for påvirkning utenifra. Bildet: Tore Solli, Iver Tanem, Audun Alseth, Ingrid Hjort, Torbjørn Dahle og Marit Bogen konstanterer at arbeidet er godt igang. Foto: Dan Ågren, Adressa.

Les mer …
 
Gravearbeidet igang i Skauga

(01.10.11) Gravemaskinen ankom Skauga sist torsdag og er nå igang med å legge ut stein ved Rokseth.Det er en seier for Skauga, laksen og sjøørreten at arbeidet nå settes i gang. Det er også en seier at alle 10 involverte parter i prosjektet har samarbeidet og bidratt så positivt til resultatet,  sa prosjektleder Torbjørn Dahle ved befaring ved elva i dag.


Les mer …
 
Prøvefiske pågår i Skauga

(25.09.14) Det foregår fortiden prøvefiske etter rømt oppdrettslaks i Skauga. Det er 4 personer som har tatt på seg oppdraget. De skal bære med seg legimitasjon ved kontroll. Overvåking av innslaget av rømt oppdrettsfisk i elvene om høsten gir viktig informasjon om innslaget av rømt fisk i gytebestandene. Undersøkelser av andel rømt oppdrettslaks er derfor svært viktig for å sikre  fremtidige bestander av villaks. Fiske vil pågå frem til utgangen av oktober og er godkjent av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

 
Fiskebiologiske undersøkelser i Skauga

(05.09.14) NTNU Vitenskapsmuseet vil gjennomføre fiskebiologiske undersøkelser i Skauga på oppdrag for TrønderEnergi Kraft AS i tidsrommet 8.-12.september. Dette som ledd i videreføringen av Skaugaprosjektet, som på sikt skal omfatte hele elva.

Les mer …
 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste > Siste >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL