GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Viktig melding til alle fiskere!

(25.08.2017) Det har desverre av forskjellige årsaker blitt avlivet noen hunnlakser tross utsettingspåbud. Styret presiserer at all hunnlaks og gytefarget laks skal settes levende ut. Styret ber nå alle fiskere i Skauga om å sette seg inn i gjeldende fiskeregler og innrette seg etter dette.  Overtredelser medfører bortvising fra fiske i elva for resten av sesongen.