Laksebørsen 2006

Dato Navn Vald Vekt Metode Art
2006-09-15 S Mikkelhaug Solem 1,6 Mark Laks
2006-09-15 John F Pedersen Melhus Vest 1,3 Mark Laks
2006-09-14 Jarle Dahl Bakøy 1,2 Mark Laks
2006-09-14 S Mikkelhaug Solem 1,3 Mark Laks
2006-09-14 Jarle Dahl Bakøy 0,8 Mark Laks
2006-09-14 Jan Norell Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2006-09-14 Mads Sætre Fossbrottet 4,2 Mark Laks
2006-09-14 Mads Sætre Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2006-09-14 Bernd Reyer Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2006-09-14 Patrick Norell Fossbrottet 4 Flue Laks
2006-09-14 John F Pedersen Melhus Vest 1,2 Mark Laks
2006-09-13 Peder Fallmyr Fossbrottet 5,6 Mark Laks
2006-09-13 John F Pedersen Bakøy 1,6 Sluk Laks
2006-09-13 Ketil Sunde Fossbrottet 3,7 Mark Laks
2006-09-13 Jens Simonsen Fossbrottet 1,2 Flue Laks
2006-09-13 Jan Erik Furunes Furuseth 1,5 Annet/Ukjent Laks
2006-09-13 Magne Rotabakk Breigjerdet 7,5 Flue Laks
2006-09-13 John F Pedersen Melhus Vest 1,2 Mark Sjøørret
2006-09-13 Geir Strandstad Solem 1 Mark Laks
2006-09-12 Bjarne Gripe Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2006-09-12 John F Pedersen Melhus Vest 0,5 Mark Sjøørret
2006-09-12 Wulf Ihms Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2006-09-12 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,1 Mark Sjøørret
2006-09-12 Truls Sørensen Melhus Vest 0,8 Sluk Laks
2006-09-12 Hans Demert Fossbrottet 0,6 Flue Sjøørret
2006-09-12 John F Pedersen Melhus Vest 1,8 Mark Laks
2006-09-12 John F Pedersen Bakøy 1,2 Sluk Sjøørret
2006-09-12 Truls Sørensen Melhus Vest 1,2 Sluk Laks
2006-09-12 Oskar Kalinovska Melhus Vest 1,1 Sluk Laks
2006-09-12 Stig Sagstuen Fossbrottet 2,8 Mark Laks
2006-09-12 Truls Sørensen Melhus Øst 1 Sluk Laks
2006-09-11 Geir Strandstad Solem 2 Mark Laks
2006-09-11 Wulf Ihms Fossbrottet 1,2 Flue Laks
2006-09-11 Hans Demert Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2006-09-11 Erik Jakobsen Sætherhølen 0,9 Flue Laks
2006-09-11 John F Pedersen Melhus Vest 1,2 Sluk Laks
2006-09-11 Truls Sørensen Melhus Øst 3 Sluk Laks
2006-09-11 Erik Jakobsen Sætherhølen 1 Flue Sjøørret
2006-09-11 Erik Jakobsen Sætherhølen 3,7 Flue Laks
2006-09-11 Jørgen Tangvik Fossbrottet 8 Mark Laks
2006-09-11 Geir Strandstad Solem 1,5 Mark Laks
2006-09-11 Peretti Sergejeff Breigjerdet 1 Flue Laks
2006-09-11 John F Pedersen Spakmo 1 Sluk Laks
2006-09-11 John F Pedersea Spakmo 1,6 Sluk Laks
2006-09-11 Wulf Ihms Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-09-11 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-09-10 Ketil Sunde Fossbrottet 1,3 Spinner Laks
2006-09-10 Geir Morten Rennan Dyrendahl 0,8 Mark Sjøørret
2006-09-10 Sturla Hansen Fossbrottet 6,3 Flue Laks
2006-09-10 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-09-10 Jan Tore Bjørnerås Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-09-10 Jens Ola Nyheim Fossbrottet 1,1 Sluk Laks
2006-09-10 Stener Skogmo Fossbrottet 2,5 Flue Laks
2006-09-10 Stener Skogmo Fossbrottet 1,2 Flue Laks
2006-09-10 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 2,2 Mark Laks
2006-09-10 Gjøran Berg Fossbrottet 2,5 Spinner Laks
2006-09-10 Gjøran Berg Fossbrottet 1,5 Spinner Laks
2006-09-10 Cecilie Mevold Sætherhølen 2,3 Mark Laks
2006-09-10 Gjøran Berg Fossbrottet 0,8 Spinner Laks
2006-09-10 Erik Jakobsen Sætherhølen 0,9 Flue Laks
2006-09-10 Hugo Hammernes Fossbrottet 1,2 Sluk Laks
2006-09-10 Hugo Hammernes Fossbrottet 2,5 Sluk Laks
2006-09-10 Erik Jakobsen Sætherhølen 0,9 Flue Laks
2006-09-10 Geir Strandstad Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-09-10 Erik Jakobsen Sætherhølen 5,8 Flue Laks
2006-09-10 Lyder Karlsen Solem 1 Flue Laks
2006-09-10 Geir Strandstad Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2006-09-09 Hans Demert Fossbrottet 4 Flue Laks
2006-09-09 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-09-09 Geir Strandstad Solem 1,5 Mark Laks
2006-09-09 Geir Strandstad Solem 1,1 Mark Laks
2006-09-09 Jon Arild Sund Solem 1 Flue Laks
2006-09-09 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-09-09 Peder Fallmyr Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-09-09 John F Pedersen Bakøy 1,3 Sluk Laks
2006-09-08 Arne Rognerud Breigjerdet 1,1 Mark Laks
2006-09-08 Sindre Rognerud Breigjerdet 1,6 Sluk Laks
2006-09-08 Marius Rognerud Breigjerdet 1,1 Sluk Laks
2006-09-08 John F Pedersen Bakøy 1,6 Mark Laks
2006-09-08 John F Pedersen Bakøy 1 Mark Laks
2006-09-08 Truls Sørensen Melhus Øst 1,2 Sluk Laks
2006-09-08 Hans Demert Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2006-09-08 Ketil Rokseth Fossbrottet 1 Spinner Laks
2006-09-08 Geir Terje Gossmann Fossbrottet 0,9 Flue Laks
2006-09-08 Jan Tore Bjørnerås Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2006-09-08 Wulf Ihms Fossbrottet 1 Flue Sjøørret
2006-09-08 Stig Sagstuen Fossbrottet 2,3 Sluk Laks
2006-09-08 Stig Sagstuen Fossbrottet 3,4 Sluk Laks
2006-09-08 John F Pedersen Bakøy 1 Sluk Laks
2006-09-08 Torbjørn Ersøybakk Skalmerås 2,3 Flue Laks
2006-09-08 Stig Sagstuen Fossbrottet 1 Sluk Laks
2006-09-08 Geir Strandstad Fossbrottet 1,6 Mark Laks
2006-09-08 Geir Strandstad Fossbrottet 3,3 Mark Laks
2006-09-08 Wulf Ihms Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-09-08 Geir Strandstad Fossbrottet 1,9 Mark Laks
2006-09-08 Geir Strandstad Solem 0,8 Flue Laks
2006-09-08 Geir Morten Rennan Dyrendahl 1,4 Sluk Sjøørret
2006-09-08 Tor Egil Waterloo Skau 2,2 Flue Laks
2006-09-08 Tor Egil Waterloo Skau 1,2 Flue Laks
2006-09-08 Tor Egil Waterloo Skau 1,1 Flue Laks
2006-09-07 Marius Rognerud Breigjerdet 0,8 Sluk Laks
2006-09-07 Arne Rognerud Breigjerdet 1,1 Mark Laks
2006-09-07 Arne Rognerud Breigjerdet 0,9 Mark Laks
2006-09-07 Sindre Rognerud Breigjerdet 1 Sluk Laks
2006-09-07 Wulf Ihms Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2006-09-07 John F Pedersen Bakøy 1,1 Sluk Sjøørret
2006-09-07 John F Pedersen Bakøy 1,2 Sluk Laks
2006-09-07 Tore Jakobsen Sætherhølen 0,9 Flue Laks
2006-09-07 Jan Erik Furunes Furuseth 0,4 Annet/Ukjent Sjøørret
2006-09-07 Hans Demert Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2006-09-07 Finn Roger Meyer Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-09-07 Finn Roger Meyer Fossbrottet 1,7 Mark Laks
2006-09-07 Jøran Dahle Spakmo 1 Sluk Laks
2006-09-07 Jøran Dahle Spakmo 1,3 Sluk Laks
2006-09-07 Lyder Karlsen Spakmo 2,1 Flue Laks
2006-09-07 Hans Demert Fossbrottet 2,5 Flue Laks
2006-09-07 John F Pedersen Bakøy 1,1 Sluk Laks
2006-09-07 Hans Demert Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2006-09-07 Peder Fallmyr Fossbrottet 2 Mark Laks
2006-09-07 Wulf Ihms Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-09-07 Jan Erik Furunes Furuseth 4,4 Annet/Ukjent Laks
2006-09-07 Jon Arild Sund Solem 0,7 Mark Sjøørret
2006-09-07 Jan Erik Furunes Furuseth 0,9 Annet/Ukjent Laks
2006-09-07 J Dalum Solem 1 Flue Laks
2006-09-07 Geir Strandstad Solem 2,5 Mark Laks
2006-09-07 Geir Strandstad Solem 1,7 Mark Laks
2006-09-07 Geir Strandstad Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2006-09-07 Erik Jakobsen Sætherhølen 1 Mark Laks
2006-09-07 Sindre Rognerud Breigjerdet 2,5 Sluk Laks
2006-09-07 Frode Kristiansen Fossbrottet 2 Mark Laks
2006-09-06 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 1,4 Mark Laks
2006-09-06 Hugo Hammernes Fossbrottet 1,2 Annet/Ukjent Laks
2006-09-06 Hugo Hammernes Fossbrottet 2,1 Annet/Ukjent Laks
2006-09-06 Hugo Hammernes Fossbrottet 3 Annet/Ukjent Laks
2006-09-06 Hans Demert Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2006-09-06 Peder Fallmyr Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-09-06 Geir Strandstad Fossbrottet 1,9 Mark Laks
2006-09-06 Geir Strandstad Fossbrottet 1,6 Mark Laks
2006-09-06 Frode Kristiansen Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2006-09-06 Peder Fallmyr Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-09-06 Jøran Dahle Spakmo 1,2 Sluk Laks
2006-09-06 Jøran Dahle Spakmo 2 Sluk Laks
2006-09-06 Andreas Killingberg Breigjerdet 1 Flue Laks
2006-09-06 Wulf Ihms Fossbrottet 3,5 Flue Laks
2006-09-06 Wulf Ihms Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2006-09-06 Mia Brenn Breigjerdet 1,3 Sluk Laks
2006-09-06 Lyder Karlsen Spakmo 5,1 Flue Laks
2006-09-06 Pål Brenn Breigjerdet 4 Flue Laks
2006-09-06 Jens Ola Nyheim Fossbrottet 1 Sluk Laks
2006-09-06 Peder Fallmyr Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-09-06 Tore Jakobsen Sætherhølen 4 Flue Laks
2006-09-06 Andreas Brenn Breigjerdet 1,3 Sluk Laks
2006-09-06 Tom Brenn Breigjerdet 1,3 Flue Laks
2006-09-06 Otto Sollie Breigjerdet 1,5 Flue Laks
2006-09-06 Tore Jakobsen Sætherhølen 1,3 Flue Laks
2006-09-06 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,2 Flue Laks
2006-09-06 Lyder Karlsen Spakmo 1,3 Flue Laks
2006-09-05 Hans Demert Fossbrottet 0,9 Mark Sjøørret
2006-09-05 Wulf Ihms Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-09-05 Wulf Ihms Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-09-04 Tore Jakobsen Sætherhølen 1,2 Mark Laks
2006-09-04 Jørgen Tangvik Fossbrottet 2 Mark Laks
2006-09-04 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-09-04 Hans Demert Fossbrottet 3,4 Mark Laks
2006-09-04 Geir Strandstad Fossbrottet 3,3 Mark Laks
2006-09-04 Geir Strandstad Fossbrottet 2,1 Mark Laks
2006-09-04 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-09-04 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-09-04 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-09-04 Tore Jakobsen Sætherhølen 2,5 Mark Laks
2006-09-04 Wulf Ihms Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-09-04 Wulf Ihms Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-09-03 Terje Fagervold Fossbrottet 1,7 Mark Laks
2006-09-03 Magne Asphaug Breigjerdet 1,3 Flue Laks
2006-09-03 Stig Sagstuen Fossbrottet 3,5 Flue Laks
2006-09-03 Magne Asphaug Breigjerdet 1 Flue Laks
2006-09-03 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 1 Mark Laks
2006-09-03 Otto Sollie Breigjerdet 2 Flue Laks
2006-09-03 Geir Strandstad Fossbrottet 3 Flue Laks
2006-09-03 Otto Sollie Breigjerdet 0,8 Flue Laks
2006-09-03 Stig Sagstuen Fossbrottet 3 Flue Laks
2006-09-03 Stig Sagstuen Fossbrottet 1,6 Flue Laks
2006-09-03 Mads Sætre Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-09-03 Mads Sætre Fossbrottet 1,6 Mark Laks
2006-09-03 John F Pedersen Melhus Vest 1,5 Mark Laks
2006-09-03 Mads Sætre Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-09-03 Hans Demert Fossbrottet 1,7 Flue Laks
2006-09-03 Hans Demert Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2006-09-03 Sveinung Alsaker Fossbrottet 5 Flue Laks
2006-09-03 John F Pedersen Melhus Vest 0,5 Mark Sjøørret
2006-09-03 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,3 Mark Laks
2006-09-03 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,3 Mark Laks
2006-09-03 Tore Jakobsen Sætherhølen 2,1 Mark Laks
2006-09-03 Finn Roger Meyer Fossbrottet 3,3 Mark Laks
2006-09-03 Tore Jakobsen Sætherhølen 1,1 Flue Laks
2006-09-03 Tore Jakobsen Sætherhølen 1 Flue Laks
2006-09-03 Wulf Ihms Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-09-03 Håvard Moen Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2006-09-03 Håvard Moen Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-09-03 Håvard Moen Fossbrottet 3,6 Mark Laks
2006-09-03 Erik Jakobsen Sætherhølen 1 Mark Laks
2006-09-02 Stian Larsen Fossbrottet 0,5 Flue Sjøørret
2006-09-02 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,2 Mark Laks
2006-09-02 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,3 Mark Laks
2006-09-02 Haakon Halla Fossbrottet 3 Flue Laks
2006-09-02 Erik Jakobsen Sætherhølen 2 Mark Laks
2006-09-02 Otto Sollie Breigjerdet 1,7 Flue Laks
2006-09-02 Geir Terje Gebman Fossbrottet 4,4 Flue Laks
2006-09-02 Geir Terje Gossmann Fossbrottet 4,4 Flue Laks
2006-09-02 Geir Strandstad Fossbrottet 1,4 Mark Laks
2006-09-02 Tormod Berg Solem 1,2 Mark Laks
2006-09-01 Hans Demert Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2006-09-01 Hans Demert Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-09-01 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,8 Mark Laks
2006-09-01 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,1 Mark Sjøørret
2006-09-01 Tormod Berg Solem 1,1 Sluk Laks
2006-09-01 Geir Strandstad Fossbrottet 1,6 Mark Laks
2006-09-01 Geir Strandstad Fossbrottet 2,1 Mark Laks
2006-08-29 Otto Sollie Breigjerdet 1 Flue Laks
2006-08-29 Otto Sollie Breigjerdet 5,3 Flue Laks
2006-08-28 John F Pedersen Bakøy 1,2 Mark Laks
2006-08-27 S Mikkelhaug Solem 1 Mark Laks
2006-08-27 Jørgen Tangvik Fossbrottet 2 Mark Laks
2006-08-27 John F Pedersen Bakøy 0,9 Sluk Laks
2006-08-27 Arild Bakøy Bakøy 1 Sluk Laks
2006-08-27 Thomas Bakøy Sunde Bakøy 1,1 Sluk Laks
2006-08-27 John F Pedersen Bakøy 1,4 Mark Laks
2006-08-27 John F Pedersen Bakøy 0,7 Sluk Laks
2006-08-26 Otto Sollie Breigjerdet 1,2 Flue Laks
2006-08-26 Otto Sollie Breigjerdet 0,6 Flue Laks
2006-08-26 Magne Asphaug Breigjerdet 4,7 Flue Laks
2006-08-26 Magne Asphaug Breigjerdet 1,1 Flue Laks
2006-08-26 Tore Jakobsen Sætherhølen 1,1 Mark Laks
2006-08-26 Tore Jakobsen Sætherhølen 1,1 Mark Laks
2006-08-26 Ketil Sunde Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2006-08-26 Vidar Vik Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2006-08-26 Vidar Vik Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-08-26 Truls Sørensen Melhus Vest 1,1 Sluk Laks
2006-08-26 Tore Jakobsen Sætherhølen 0,5 Mark Sjøørret
2006-08-25 Geir Terje Gossmann Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2006-08-25 Jon Arild Sund Solem 1,6 Mark Laks
2006-08-25 Tormod Berg Solem 1 Mark Laks
2006-08-25 Lars Erik Aalberg Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2006-08-25 Geir Terje Gebman Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2006-08-25 John F Pedersen Melhus Vest 0,7 Mark Laks
2006-08-25 Hans Demert Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2006-08-23 Norman Trost Fossbrottet 3 Flue Laks
2006-08-23 Otto Sollie Breigjerdet 1,2 Flue Laks
2006-08-23 Otto Sollie Breigjerdet 1,1 Flue Laks
2006-08-23 Otto Sollie Breigjerdet 1 Flue Laks
2006-08-21 Norman Trost Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2006-08-20 Norman Trost Fossbrottet 1,4 Flue Laks
2006-08-20 Geir Strandstad Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-08-20 Ketil Sunde Fossbrottet 3,4 Mark Laks
2006-08-20 Magne Asphaug Breigjerdet 1,6 Flue Laks
2006-08-20 Sverre Holm Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2006-08-20 Vidar Vik Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2006-08-20 Tore Jakobsen Sætherhølen 1 Mark Laks
2006-08-20 Norman Trost Fossbrottet 0,8 Flue Laks
2006-08-20 Geir Strandstad Solem 1,2 Mark Laks
2006-08-20 Jøran Dahle Spakmo 1 Flue Sjøørret
2006-08-20 Geir Strandstad Solem 1,5 Mark Laks
2006-08-19 Sverre Holm Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-08-19 Geir Strandstad Solem 0,8 Mark Laks
2006-08-19 Tore Jakobsen Sætherhølen 2,3 Flue Laks
2006-08-19 Geir Strandstad Fossbrottet 1,8 Mark Laks
2006-08-19 Roy Vanvik Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2006-08-19 Norman Trost Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2006-08-19 Tore Jakobsen Sætherhølen 0,6 Mark Sjøørret
2006-08-19 Tore Jakobsen Sætherhølen 0,7 Mark Laks
2006-08-18 Geir Strandstad Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2006-08-18 S Mikkelhaug Solem 1,2 Mark Laks
2006-08-18 S Mikkelhaug Solem 0,8 Mark Laks
2006-08-18 Jøran Dahle Spakmo 1 Flue Sjøørret
2006-08-17 Geir Strandstad Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-08-17 Norman Trost Fossbrottet 3,6 Flue Laks
2006-08-17 Norman Trost Fossbrottet 1,4 Flue Laks
2006-08-16 Norman Trost Fossbrottet 4,4 Flue Laks
2006-08-15 Norman Trost Fossbrottet 1,1 Flue Laks
2006-08-15 Bernd Reyer Fossbrottet 1,2 Flue Laks
2006-08-14 Geir Strandstad Fossbrottet 2,1 Mark Laks
2006-08-13 Håvard Sand Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-08-13 Tore Jakobsen Sætherhølen 1,5 Mark Laks
2006-08-13 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 1,4 Mark Laks
2006-08-13 S Mikkelhaug Solem 1 Mark Laks
2006-08-13 Klaus Sperl Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-08-12 Jarl Andre Rønning Fossbrottet 1,4 Mark Laks
2006-08-12 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 0,5 Mark Sjøørret
2006-08-12 Kenneth Fjølstad Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-08-12 Odd Solheim Breigjerdet 0,5 Mark Sjøørret
2006-08-12 Liv Kirkemo Breigjerdet 0,9 Mark Laks
2006-08-12 Odd Solheim Breigjerdet 1,1 Mark Laks
2006-08-12 Odd Solheim Breigjerdet 1,1 Mark Laks
2006-08-12 Odd Solheim Breigjerdet 1,2 Mark Laks
2006-08-12 S Mikkelhaug Solem 1,2 Mark Laks
2006-08-12 Lars Erik Aalberg Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2006-08-12 Liv Kirkemo Breigjerdet 1 Mark Laks
2006-08-12 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,4 Mark Laks
2006-08-12 Erik Jakobsen Sætherhølen 0,8 Flue Laks
2006-08-12 Erik Jakobsen Sætherhølen 1 Sluk Laks
2006-08-12 Liv Kirkemo Breigjerdet 0,8 Mark Sjøørret
2006-08-11 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,2 Mark Laks
2006-08-11 Kenneth Fjølstad Fossbrottet 2,9 Mark Laks
2006-08-11 Odd Solheim Breigjerdet 1,2 Mark Laks
2006-08-11 Erik Jakobsen Sætherhølen 0,8 Flue Laks
2006-08-10 Lyder Karlsen Spakmo 1,4 Flue Laks
2006-08-09 Håvard Moen Fossbrottet 6 Sluk Laks
2006-08-09 Lyder Karlsen Spakmo 1,1 Flue Laks
2006-08-09 Jøran Dahle Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-08-08 Jøran Dahle Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2006-08-08 Jøran Dahle Fossbrottet 2 Mark Laks
2006-08-06 Lars Erik Aalberg Fossbrottet 0,7 Mark Sjøørret
2006-08-06 Lars Erik Aalberg Fossbrottet 1 Mark Sjøørret
2006-08-06 Lars Erik Aalberg Fossbrottet 2 Mark Laks
2006-08-06 Svein Harald Melhus Melhus Vest 1 Sluk Laks
2006-08-06 Jon Kirkemo Breigjerdet 1,9 Mark Laks
2006-08-06 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,2 Flue Laks
2006-08-06 S Mikkelhaug Solem 1 Mark Laks
2006-08-06 Odd Solheim Breigjerdet 0,5 Mark Sjøørret
2006-08-05 Liv Kirkemo Breigjerdet 0,9 Mark Laks
2006-08-05 Ivar Bakøy Fossbrottet 1,2 Sluk Laks
2006-08-05 Ivar Bakøy Fossbrottet 1,7 Flue Laks
2006-08-05 Lars Erik Aalberg Fossbrottet 1,7 Mark Laks
2006-08-05 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-08-05 Lyder Karlsen Spakmo 1,1 Flue Laks
2006-08-05 Erik Jakobsen Sætherhølen 0,7 Mark Laks
2006-08-05 Lyder Karlsen Spakmo 1,1 Flue Laks
2006-08-05 Erik Thorssell Breigjerdet 1,5 Flue Laks
2006-08-05 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-08-04 Terje Fagervold Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-08-04 Anders Hansen Fossbrottet 4,2 Mark Laks
2006-08-04 Paul Slåen Fossbrottet 1,2 Sluk Laks
2006-08-04 John F Pedersen Melhus Vest 1,2 Mark Laks
2006-08-04 John F Pedersen Melhus Vest 1,1 Mark Laks
2006-08-04 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,1 Mark Sjøørret
2006-08-04 S Mikkelhaug Solem 1 Mark Laks
2006-08-04 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,2 Mark Laks
2006-08-03 Jøran Dahle Spakmo 1,5 Mark Laks
2006-08-03 Jøran Dahle Spakmo 1 Mark Laks
2006-08-03 Jøran Dahle Spakmo 1,5 Mark Laks
2006-08-03 Bernd Reyer Fossbrottet 1,2 Flue Laks
2006-08-02 Bernd Reyer Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-08-01 S Mikkelhaug Solem 1 Mark Laks
2006-08-01 Truls Sørensen Melhus Vest 1,5 Flue Laks
2006-08-01 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 1,1 Mark Laks
2006-08-01 Georg Liasjø Breigjerdet 2 Flue Laks
2006-08-01 Georg Liasjø Breigjerdet 0,5 Flue Laks
2006-08-01 Liv Kirkemo Breigjerdet 0,9 Mark Laks
2006-08-01 Liv Kirkemo Breigjerdet 1,1 Mark Laks
2006-08-01 Jon Kirkemo Breigjerdet 1,3 Mark Laks
2006-08-01 Jon Kirkemo Breigjerdet 1,1 Mark Laks
2006-08-01 Jan Tore Bjørnerås Fossbrottet 1,6 Flue Laks
2006-08-01 Finn Roger Meyer Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2006-08-01 Lasse Hafeld Spakmo 1,5 Flue Laks
2006-08-01 Geir Strandstad Fossbrottet 10,6 Mark Laks
2006-08-01 Lasse Hafeld Spakmo 1,5 Flue Laks
2006-08-01 Jon Arild Sund Solem 1,1 Mark Laks
2006-08-01 Gunn Eirin Melhus Melhus Vest 1,1 Mark Laks
2006-07-31 Jan Tore Bjørnerås Fossbrottet 3,2 Flue Laks
2006-07-31 Terje Fagervold Fossbrottet 1,1 Sluk Laks
2006-07-30 Andreas Killingberg Breigjerdet 0,8 Flue Laks
2006-07-30 Andreas Killingberg Breigjerdet 0,9 Flue Laks
2006-07-30 Liv Kirkemo Breigjerdet 1,4 Mark Laks
2006-07-30 John F Pedersen Bakøy 1,1 Mark Laks
2006-07-30 Terje Fagervold Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-07-30 Geir Strandstad Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2006-07-30 Geir Strandstad Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2006-07-30 Geir Strandstad Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-07-30 Armand Pettersen Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2006-07-30 Jon Arild Sund Solem 1 Mark Laks
2006-07-29 Rune Fjellvikås Sætherhølen 1 Flue Laks
2006-07-29 S Mikkelhaug Solem 1 Mark Laks
2006-07-29 Stig Jensen Breigjerdet 1,1 Flue Laks
2006-07-29 Arild Pedersen Bakøy 1,2 Sluk Laks
2006-07-29 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 1,1 Mark Laks
2006-07-29 Geir Strandstad Fossbrottet 3 Mark Laks
2006-07-29 Geir Strandstad Fossbrottet 2,7 Mark Laks
2006-07-29 John F Pedersen Bakøy 2 Mark Laks
2006-07-29 John F Pedersen Bakøy 1,5 Mark Laks
2006-07-29 Olav Frøyland Solem 1,3 Flue Laks
2006-07-29 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,4 Flue Laks
2006-07-29 Jon Arild Sund Solem 1,5 Mark Laks
2006-07-29 Stein Inge Kristiansen Fossbrottet 0,8 Mark Sjøørret
2006-07-29 Jøran Dahle Spakmo 1,2 Mark Sjøørret
2006-07-29 Tore Jakobsen Sætherhølen 5,3 Mark Laks
2006-07-29 Jan Erik Furunes Breigjerdet 1 Sluk Laks
2006-07-28 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,1 Flue Laks
2006-07-28 Geir Strandstad Fossbrottet 1,7 Mark Laks
2006-07-28 Geir Strandstad Fossbrottet 2,4 Mark Laks
2006-07-28 Geir Strandstad Fossbrottet 4,1 Mark Laks
2006-07-28 Ingmund Ringseth Spakmo 2,5 Flue Laks
2006-07-28 Jon Arild Sund Solem 2,7 Mark Laks
2006-07-28 Andreas Killingberg Breigjerdet 0,8 Flue Laks
2006-07-28 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2006-07-28 Erik Jakobsen Sætherhølen 2,6 Mark Laks
2006-07-28 Tore Jakobsen Sætherhølen 1,2 Mark Laks
2006-07-28 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,3 Flue Laks
2006-07-28 Frode Kristiansen Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2006-07-28 Frode Kristiansen Fossbrottet 3 Flue Laks
2006-07-28 Geir Strandstad Fossbrottet 1,8 Mark Laks
2006-07-28 Bernd Reyer Fossbrottet 1,8 Flue Laks
2006-07-28 Jan Tore Bjørnerås Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-07-28 Geir Strandstad Fossbrottet 4,5 Mark Laks
2006-07-27 Bernd Reyer Fossbrottet 1,8 Flue Laks
2006-07-27 Bernd Reyer Fossbrottet 1,9 Flue Laks
2006-07-27 Bernd Reyer Fossbrottet 2 Flue Laks
2006-07-26 Kjell Fossum Breigjerdet 1,2 Flue Laks
2006-07-25 Helmut Trost Fossbrottet 2,5 Flue Laks
2006-07-25 Frode Stava Fossbrottet 0,8 Mark Laks
2006-07-25 Tom Karlsen Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-07-24 Kjell Fossum Breigjerdet 1,2 Flue Laks
2006-07-24 John F Pedersen Melhus Vest 1,2 Mark Laks
2006-07-24 John F Pedersen Melhus Vest 1,4 Mark Laks
2006-07-23 George Mckey Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-07-23 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 2 Mark Laks
2006-07-23 Trond Reitan Breigjerdet 1,2 Mark Laks
2006-07-23 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 1,2 Mark Laks
2006-07-23 Terje Bratland Breigjerdet 0,8 Mark Laks
2006-07-23 John F Pedersen Melhus Vest 1,4 Mark Laks
2006-07-23 Kjell Fossum Breigjerdet 1 Flue Laks
2006-07-23 Trond Reitan Breigjerdet 1 Mark Laks
2006-07-23 Tore Jakobsen Sætherhølen 1,2 Mark Laks
2006-07-23 Helmut Trost Fossbrottet 0,9 Flue Laks
2006-07-22 Jon Arild Sund Solem 1,1 Mark Laks
2006-07-22 Tormod Berg Solem 1,2 Mark Laks
2006-07-22 Håvard Moen Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2006-07-22 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,3 Flue Laks
2006-07-22 Håvard Moen Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2006-07-22 Tor Woldseth Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2006-07-22 Tormod Berg Solem 1 Mark Laks
2006-07-22 Truls Sørensen Melhus Vest 1 Flue Sjøørret
2006-07-22 Jens Ola Nyheim Fossbrottet 1 Sluk Laks
2006-07-22 Helmut Trost Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-07-22 Helmut Trost Fossbrottet 1,1 Flue Laks
2006-07-22 Terje Bratland Breigjerdet 0,8 Mark Laks
2006-07-22 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 1,2 Mark Laks
2006-07-22 Magnus Paulsen Sætherhølen 0,8 Flue Laks
2006-07-22 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 1 Mark Laks
2006-07-22 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 1,2 Mark Laks
2006-07-22 Tom Karlsen Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-07-22 Tom Karlsen Fossbrottet 3,5 Flue Laks
2006-07-22 Tor Woldseth Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2006-07-21 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 1,1 Mark Laks
2006-07-21 Geir Strandstad Solem 1 Flue Laks
2006-07-21 Rune Fjellvikås Sætherhølen 1,3 Mark Laks
2006-07-21 Tore Jakobsen Sætherhølen 1,4 Mark Laks
2006-07-21 Rune Fjellvikås Sætherhølen 1,3 Mark Laks
2006-07-21 Morten Bredal Stoen 6,6 Mark Laks
2006-07-20 Kjell Fossum Breigjerdet 1,7 Flue Laks
2006-07-20 Frode Moen Breigjerdet 0,9 Mark Laks
2006-07-20 Frode Moen Breigjerdet 0,5 Mark Sjøørret
2006-07-20 Jomar Dyrendalsli Dyrendahl 2 Flue Sjøørret
2006-07-19 Håvard Sand Fossbrottet 2,9 Mark Laks
2006-07-19 Morten Bredal Stoen 1,2 Mark Sjøørret
2006-07-19 Frode Moen Breigjerdet 1,2 Mark Laks
2006-07-19 Helmut Trost Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-07-18 Frode Moen Breigjerdet 1 Mark Laks
2006-07-18 Kjell Fossum Breigjerdet 1 Flue Laks
2006-07-18 Jan Eide Breigjerdet 0,9 Mark Laks
2006-07-18 Morten Bredal Stoen 3,8 Mark Laks
2006-07-18 Morten Bredal Stoen 1,5 Mark Laks
2006-07-18 Morten Bredal Stoen 1,5 Mark Laks
2006-07-18 Finn Roger Meyer Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2006-07-18 Finn Roger Meyer Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2006-07-18 Morten Bredal Stoen 1,6 Mark Laks
2006-07-18 Tom Karlsen Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2006-07-17 Jan Erik Furunes Furuseth 5 Annet/Ukjent Laks
2006-07-17 Frode Moen Breigjerdet 1,1 Mark Laks
2006-07-17 Geir Strandstad Solem 1,2 Mark Laks
2006-07-17 Truls Sørensen Melhus Vest 1 Flue Laks
2006-07-17 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2006-07-17 Truls Sørensen Melhus Vest 0,7 Flue Sjøørret
2006-07-17 Jon Arild Sund Solem 1,3 Flue Laks
2006-07-17 Ketil Sunde Fossbrottet 1,4 Mark Laks
2006-07-17 Ketil Sunde Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2006-07-16 Inger Eide Breigjerdet 0,8 Sluk Laks
2006-07-16 Frode Moen Breigjerdet 0,8 Mark Laks
2006-07-16 Ketil Sunde Fossbrottet 1,4 Spinner Laks
2006-07-16 Helmut Trost Fossbrottet 1,4 Flue Laks
2006-07-16 Else Skjennem Fossbrottet 0,8 Mark Laks
2006-07-16 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 3,5 Mark Laks
2006-07-16 Tom Karlsen Fossbrottet 2,2 Flue Laks
2006-07-16 Kjell Fossum Breigjerdet 1,2 Flue Laks
2006-07-16 Jon Arild Sund Solem 1,2 Flue Laks
2006-07-16 Tormod Berg Solem 1,2 Mark Laks
2006-07-16 Ketil Sunde Fossbrottet 1,1 Spinner Laks
2006-07-16 Sigmund Rian Stoen 3,5 Flue Laks
2006-07-16 Lyder Karlsen Spakmo 1,8 Flue Laks
2006-07-15 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 1,1 Mark Laks
2006-07-15 Rune Ryen Sætherhølen 3,2 Mark Laks
2006-07-15 Kjell Fossum Breigjerdet 3,7 Flue Laks
2006-07-15 Ragnar Bergmann Fossbrottet 0,7 Mark Sjøørret
2006-07-15 Jon Arild Sund Solem 1,3 Flue Laks
2006-07-15 Magne Asphaug Breigjerdet 1,1 Flue Laks
2006-07-15 Torbjørn Ersøybakk Skalmerås 0,8 Flue Laks
2006-07-15 Arnfinn Seim Sætherhølen 3 Mark Laks
2006-07-15 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-07-15 Ivar Bakøy Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2006-07-15 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-07-15 Else Skjennem Fossbrottet 1,4 Mark Laks
2006-07-15 Tove Eilertsen Fossbrottet 1,8 Mark Laks
2006-07-15 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2006-07-14 Dagfinn Tangvik Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-07-14 Odd Sagstuen Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2006-07-14 Stig Sagstuen Fossbrottet 1,6 Mark Laks
2006-07-14 Jan Tore Bjørnerås Fossbrottet 0,8 Sluk Laks
2006-07-14 Jon Arild Sund Solem 3,2 Mark Laks
2006-07-14 Jan Tore Bjørnerås Fossbrottet 2,9 Sluk Laks
2006-07-14 Helmut Trost Fossbrottet 0,9 Flue Laks
2006-07-14 Tor Hårstad Fossbrottet 2,8 Flue Laks
2006-07-14 Tor Hårstad Fossbrottet 0,8 Flue Laks
2006-07-14 Milenko Petrovic Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-07-14 Jørgen Tangvik Fossbrottet 5 Mark Laks
2006-07-14 Jørgen Tangvik Fossbrottet 0,6 Mark Sjøørret
2006-07-14 Øyvind Nyhus Fossbrottet 1,4 Flue Laks
2006-07-14 Dagfinn Tangvik Fossbrottet 4 Mark Laks
2006-07-14 Jan Tore Bjørnerås Fossbrottet 3,8 Sluk Laks
2006-07-14 Olav Garmo Fossbrottet 1,2 Sluk Laks
2006-07-14 Tore Jakobsen Sætherhølen 1 Mark Laks
2006-07-14 Øyvind Nyhus Fossbrottet 1 Flue Sjøørret
2006-07-14 Olav Garmo Fossbrottet 3,5 Sluk Laks
2006-07-14 Gunnar Fagervold Stoen 1 Mark Laks
2006-07-14 Morten Bredal Stoen 5,5 Mark Laks
2006-07-14 Morten Bredal Stoen 5 Mark Laks
2006-07-14 Sigmund Rian Stoen 4,5 Flue Laks
2006-07-14 Kjell Stoum Stoen 1,4 Mark Laks
2006-07-14 Morten Bredal Stoen 2 Mark Laks
2006-07-14 Morten Bredal Stoen 1,2 Mark Laks
2006-07-14 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 1,1 Mark Laks
2006-07-14 Kjell Stoum Stoen 1,3 Mark Laks
2006-07-14 Milenko Petrovic Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-07-14 Dagfinn Tangvik Fossbrottet 2 Mark Laks
2006-07-14 Asle Hagen Spakmo 1,4 Flue Laks
2006-07-14 Håkon Martinsen Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2006-07-14 Håkon Martinsen Fossbrottet 0,8 Flue Sjøørret
2006-07-14 Kjell Stoum Stoen 1,5 Mark Laks
2006-07-14 Pål Brenn Breigjerdet 0,8 Flue Sjøørret
2006-07-14 Milenko Petrovic Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-07-13 Tormod Berg Solem 1,2 Mark Laks
2006-07-13 Bjørn Enger Breigjerdet 3,1 Mark Laks
2006-07-13 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,1 Annet/Ukjent Laks
2006-07-13 Finn Roger Meyer Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2006-07-13 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2006-07-13 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,6 Annet/Ukjent Laks
2006-07-13 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-07-13 Bjørn Enger Breigjerdet 1 Mark Laks
2006-07-13 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 5,6 Mark Laks
2006-07-13 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 2,2 Mark Laks
2006-07-13 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 1,1 Mark Laks
2006-07-13 Gunnar Fagervold Stoen 7 Mark Laks
2006-07-13 Morten Bredal Stoen 1 Mark Laks
2006-07-13 Morten Bredal Stoen 0,6 Mark Sjøørret
2006-07-13 Tore Jakobsen Sætherhølen 3,1 Mark Laks
2006-07-13 Terje Fagervold Stoen 3,7 Mark Laks
2006-07-13 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 2,9 Mark Laks
2006-07-12 Kjell Stoum Stoen 1,3 Mark Laks
2006-07-12 Bjørn Enger Breigjerdet 1,1 Mark Laks
2006-07-12 Bjørn Enger Breigjerdet 0,7 Mark Sjøørret
2006-07-12 Tormod Berg Solem 1,7 Mark Laks
2006-07-12 Morten Bredal Stoen 0,5 Mark Sjøørret
2006-07-12 Magne Asphaug Breigjerdet 1,1 Annet/Ukjent Laks
2006-07-12 Morten Bredal Stoen 1 Mark Laks
2006-07-12 Bjørn Enger Breigjerdet 0,5 Mark Sjøørret
2006-07-12 Bjørn Enger Breigjerdet 1 Mark Laks
2006-07-12 Magne Asphaug Breigjerdet 0,9 Annet/Ukjent Laks
2006-07-12 Magne Asphaug Breigjerdet 1,4 Annet/Ukjent Laks
2006-07-12 Magne Asphaug Breigjerdet 1,1 Flue Sjøørret
2006-07-12 Magne Asphaug Breigjerdet 1,2 Flue Sjøørret
2006-07-12 Tore Jakobsen Sætherhølen 1 Mark Laks
2006-07-12 Bjørn Enger Breigjerdet 1,2 Mark Laks
2006-07-11 Tormod Berg Solem 1,2 Mark Laks
2006-07-11 Geir Strandstad Solem 4 Mark Laks
2006-07-11 Tormod Berg Solem 1,2 Mark Laks
2006-07-11 Bjørn Enger Breigjerdet 1,3 Mark Laks
2006-07-11 Helmut Trost Fossbrottet 1,8 Flue Laks
2006-07-11 Tormod Berg Solem 1,2 Mark Laks
2006-07-11 Asle Hagen Spakmo 1,4 Flue Laks
2006-07-11 Håvard Moen Fossbrottet 5,7 Mark Laks
2006-07-10 Tormod Berg Solem 1,5 Mark Laks
2006-07-10 Espen Holtebu Fossbrottet 0,8 Wobbler Laks
2006-07-10 Tormod Berg Solem 1,5 Mark Laks
2006-07-09 Ulf Noren Fossbrottet 4 Spinner Laks
2006-07-09 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 7,3 Flue Laks
2006-07-09 Else Skjennem Fossbrottet 4,7 Mark Laks
2006-07-09 Helmut Trost Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-07-09 Else Skjennem Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2006-07-09 Else Skjennem Fossbrottet 5 Mark Laks
2006-07-09 Geir Strandstad Solem 1,4 Mark Laks
2006-07-09 Tormod Berg Solem 1,2 Mark Laks
2006-07-09 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,5 Mark Laks
2006-07-09 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,2 Mark Laks
2006-07-09 Erik Jakobsen Sætherhølen 0,7 Flue Laks
2006-07-09 Lasse Hafeld Spakmo 0,6 Mark Laks
2006-07-09 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,6 Mark Laks
2006-07-09 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,4 Mark Laks
2006-07-09 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 0,8 Mark Laks
2006-07-09 Jøran Dahle Spakmo 0,8 Annet/Ukjent Laks
2006-07-09 Olav Garmo Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2006-07-09 Henning Enger Antonsen Breigjerdet 1,4 Mark Laks
2006-07-09 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 1,4 Mark Laks
2006-07-09 Helmut Trost Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-07-09 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 1,2 Flue Laks
2006-07-08 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2006-07-08 Tom Karlsen Fossbrottet 2 Flue Laks
2006-07-08 Arild Pedersen Melhus Vest 0,5 Mark Sjøørret
2006-07-08 Helmut Trost Fossbrottet 2,6 Flue Laks
2006-07-08 Erik Jakobsen Sætherhølen 2,4 Mark Laks
2006-07-08 Ivar Bakøy Fossbrottet 1,8 Sluk Laks
2006-07-08 Ivar Bakøy Fossbrottet 1,4 Mark Laks
2006-07-08 Ivar Bakøy Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2006-07-08 Jostein Alseth Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-07-08 Håvard Martinusen Fossbrottet 1,2 Flue Laks
2006-07-08 Ole Morten Pettersen Fossbrottet 2,2 Flue Laks
2006-07-08 Tormod Berg Solem 1,3 Mark Laks
2006-07-08 Tom Karlsen Fossbrottet 0,9 Flue Laks
2006-07-08 Tormod Berg Solem 1,3 Mark Laks
2006-07-08 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,4 Annet/Ukjent Laks
2006-07-08 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,1 Annet/Ukjent Laks
2006-07-08 Andreas Killingberg Breigjerdet 0,9 Annet/Ukjent Laks
2006-07-08 Morten Bredal Stoen 4,5 Mark Laks
2006-07-08 Tormod Berg Solem 0,7 Mark Laks
2006-07-08 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,4 Mark Laks
2006-07-07 Asle Hagen Spakmo 1,8 Flue Laks
2006-07-07 Lyder Karlsen Spakmo 4,2 Annet/Ukjent Laks
2006-07-07 Erik Jakobsen Sætherhølen 1 Mark Laks
2006-07-07 Torbjørn Ersøybakk Skalmerås 1 Flue Laks
2006-07-07 Tor Arne Fjellvikås Sætherhølen 1 Annet/Ukjent Laks
2006-07-07 Håvard Moen Fossbrottet 1,8 Sluk Laks
2006-07-07 Tormod Berg Solem 1,3 Mark Laks
2006-07-06 Andreas Killingberg Breigjerdet 1 Annet/Ukjent Laks
2006-07-04 Bjørn Enger Breigjerdet 1,7 Mark Laks
2006-07-04 Stig Sagstuen Fossbrottet 1,2 Flue Sjøørret
2006-07-04 Tom Karlsen Fossbrottet 1,2 Flue Laks
2006-07-04 Jomar Dyrendalsli Dyrendahl 1,1 Flue Sjøørret
2006-07-02 S Mikkelhaug Annet 1 Annet/Ukjent Laks
2006-07-02 Geir Strandstad Solem 6,7 Mark Laks
2006-07-02 S Mikkelhaug Solem 1,6 Flue Laks
2006-07-02 Bjørn Enger Breigjerdet 3,5 Flue Laks
2006-07-02 Geir Strandstad Solem 0,6 Mark Sjøørret
2006-07-02 S Mikkelhaug Solem 1,5 Flue Laks
2006-07-02 S Mikkelhaug Solem 1,2 Mark Laks
2006-07-02 Jomar Dyrendalsli Dyrendahl 1 Flue Sjøørret
2006-07-02 Håvard Sand Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2006-07-02 Anders Erikson Fossbrottet 3,1 Flue Laks
2006-07-02 Randulf Søraas Spakmo 0,1 Spinner Laks
2006-07-01 Jan Inge Rønning Sætherhølen 1,4 Mark Laks
2006-07-01 Morten Bredal Stoen 1 Mark Sjøørret
2006-07-01 Håvard Moen Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2006-07-01 Håvard Moen Fossbrottet 1,5 Mark Sjøørret
2006-07-01 S Mikkelhaug Spakmo 0,8 Mark Laks
2006-07-01 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1 Mark Laks
2006-07-01 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1,8 Mark Laks
2006-07-01 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 2,6 Annet/Ukjent Laks
2006-07-01 Ivar Bakøy Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2006-07-01 Stig Sagstuen Fossbrottet 1,5 Flue Sjøørret
2006-07-01 Ivar Bakøy Fossbrottet 1,8 Mark Laks
2006-07-01 Olav Njøs Fossbrottet 1 Mark Sjøørret
2006-07-01 Andreas Killingberg Breigjerdet 3 Annet/Ukjent Laks
2006-07-01 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,1 Flue Sjøørret
2006-07-01 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,3 Annet/Ukjent Laks
2006-06-30 Leif Sve Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2006-06-30 Stig Sagstuen Fossbrottet 1 Flue Sjøørret
2006-06-30 Stig Sagstuen Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2006-06-30 Stig Sagstuen Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2006-06-30 Stig Sagstuen Fossbrottet 2 Flue Laks
2006-06-30 Tore Jakobsen Sætherhølen 2,4 Mark Laks
2006-06-30 Erik Jakobsen Sætherhølen 1 Mark Sjøørret
2006-06-30 Tore Jakobsen Sætherhølen 1,1 Flue Laks
2006-06-30 Tore Jakobsen Sætherhølen 3,6 Mark Laks
2006-06-30 S Mikkelhaug Solem 1,6 Flue Laks
2006-06-30 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 1,6 Annet/Ukjent Laks
2006-06-28 Ken Rune Kristiansen Fossbrottet 1,4 Sluk Laks
2006-06-28 Jan Tore Bjørnerås Fossbrottet 0,8 Mark Sjøørret
2006-06-28 Brit Alseth Fossbrottet 3,1 Sluk Laks
2006-06-28 Gunnar Kristiansen Fossbrottet 3,8 Mark Laks
2006-06-28 Terje Fagervold Stoen 4,1 Mark Laks
2006-06-27 Ketil Sunde Fossbrottet 1,2 Spinner Laks
2006-06-27 Morten Bredal Stoen 3,2 Mark Laks
2006-06-27 Brit Alseth Fossbrottet 1 Flue Laks
2006-06-27 Morten Bredal Stoen 4,2 Mark Laks
2006-06-26 Tore Jakobsen Sætherhølen 3,7 Mark Laks
2006-06-26 Brit Alseth Fossbrottet 1,4 Flue Laks
2006-06-26 Brit Alseth Fossbrottet 1,2 Flue Laks
2006-06-26 Lasse Hafeld Spakmo 1,5 Flue Laks
2006-06-26 Tore Jakobsen Sætherhølen 6,1 Mark Laks
2006-06-26 Morten Bredal Stoen 5,5 Mark Laks
2006-06-25 Kjell Stoum Stoen 5 Mark Laks
2006-06-25 Roy Skogvold Bakøy 1,2 Mark Laks
2006-06-25 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 2,9 Mark Laks
2006-06-25 Erik Jakobsen Sætherhølen 3,6 Mark Laks
2006-06-25 Erik Jakobsen Sætherhølen 3,2 Mark Laks
2006-06-25 Erik Jakobsen Sætherhølen 1,7 Mark Laks
2006-06-25 Erik Jakobsen Sætherhølen 1 Mark Sjøørret
2006-06-25 Andreas Killingberg Breigjerdet 2,5 Annet/Ukjent Laks
2006-06-25 Andreas Killingberg Breigjerdet 2,1 Annet/Ukjent Laks
2006-06-25 Lasse Hafeld Spakmo 1,5 Annet/Ukjent Laks
2006-06-25 Lyder Karlsen Spakmo 0,8 Annet/Ukjent Laks
2006-06-25 Truls Sørensen Melhus Vest 1,1 Flue Laks
2006-06-25 Torbjørn Ersøybakk Skalmerås 1,8 Flue Laks
2006-06-25 Ove Bohnhorst Bakøy 0,8 Sluk Laks
2006-06-25 S Mikkelhaug Solem 0,9 Mark Laks
2006-06-25 Andreas Killingberg Breigjerdet 3,5 Annet/Ukjent Laks
2006-06-25 Erik Jakobsen Sætherhølen 3,3 Mark Laks
2006-06-24 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 3,5 Mark Laks
2006-06-24 Jostein Alseth Fossbrottet 1,2 Flue Sjøørret
2006-06-24 Erik Jakobsen Sætherhølen 8,6 Mark Laks
2006-06-24 Erik Jakobsen Sætherhølen 3,1 Mark Laks
2006-06-24 Håvard Moen Fossbrottet 1,9 Mark Laks
2006-06-24 Mads Sætre Fossbrottet 3,3 Mark Laks
2006-06-24 S Mikkelhaug Solem 1,1 Mark Laks
2006-06-24 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,9 Annet/Ukjent Laks
2006-06-24 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,1 Annet/Ukjent Laks
2006-06-24 Stig Sagstuen Fossbrottet 3,9 Mark Laks
2006-06-24 Stig Sagstuen Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2006-06-24 Stig Sagstuen Fossbrottet 1,2 Flue Laks
2006-06-23 Petter Lyng Spakmo 3,9 Annet/Ukjent Laks
2006-06-23 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 5 Sluk Laks
2006-06-23 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 6,3 Mark Laks
2006-06-23 John F Pedersen Melhus Vest 1,2 Mark Laks
2006-06-22 Geir Strandstad Fossbrottet 3,6 Mark Laks
2006-06-22 Geir Strandstad Solem 4,2 Mark Laks
2006-06-22 Fredrik Jakobsen Sætherhølen 4,4 Sluk Laks
2006-06-20 Jomar Dyrendalsli Dyrendahl 0,8 Flue Sjøørret
2006-06-18 Rune Fjellvikås Sætherhølen 1,2 Flue Laks
2006-06-18 Håvard Sand Fossbrottet 1,3 Mark Sjøørret
2006-06-18 Arne Foss Annet 8,6 Flue Laks
2006-06-16 Asle Hagen Spakmo 5,3 Annet/Ukjent Laks
2006-06-16 Asle Hagen Spakmo 4,8 Annet/Ukjent Laks
2006-06-16 Petter Lyng Spakmo 4 Annet/Ukjent Laks