Laksebørsen 2009

Dato Navn Vald Vekt Metode Art
2009-08-31 Lyder Karlsen Spakmo 2 Flue Laks
2009-08-31 Lyder Karlsen Spakmo 2,4 Flue Laks
2009-08-31 Torbjørn Ersøybakk Stoen 1,4 Mark Laks
2009-08-30 Geir Strandstad Breigjerdet 3,7 Mark Laks
2009-08-30 Geir Strandstad Breigjerdet 3,1 Mark Laks
2009-08-30 Arvi Tikkanen Rokseth 1,2 Flue Laks
2009-08-30 Frode Rognerud Rokseth 1,6 Sluk Laks
2009-08-30 Ketil Bye Fossbrottet 1,1 Sluk Laks
2009-08-30 John F Pedersen Melhus Øst 7,5 Sluk Laks
2009-08-29 John F Pedersen Melhus Øst 2,3 Sluk Laks
2009-08-29 Tormod Berg Solem 3,3 Sluk Laks
2009-08-29 Geir Strandstad Breigjerdet 3,2 Mark Laks
2009-08-28 Magne Brenn Rokseth 3,7 Sluk Laks
2009-08-28 Tormod Berg Solem 1,9 Sluk Laks
2009-08-28 Tom Brenn Rokseth 2,1 Flue Laks
2009-08-28 Truls Sørensen Fossbrottet 2,4 Flue Laks
2009-08-28 Danny Engstrøm Breigjerdet 2 Flue Laks
2009-08-28 Geir Strandstad Fossbrottet 1,4 Mark Laks
2009-08-27 Geir Strandstad Fossbrottet 2,4 Mark Laks
2009-08-27 Geir Strandstad Fossbrottet 2,7 Mark Laks
2009-08-26 Pål Brenn Rokseth 4 Flue Laks
2009-08-26 Magne Brenn Rokseth 5,2 Sluk Laks
2009-08-26 Geir Strandstad Fossbrottet 3,5 Mark Laks
2009-08-26 Tom Karlsen Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2009-08-26 Peder Fallmyr Fossbrottet 3 Mark Laks
2009-08-26 Tom Karlsen Fossbrottet 2,1 Flue Laks
2009-08-26 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,2 Flue Laks
2009-08-25 Terje Fagervold Spakmo 4,7 Flue Laks
2009-08-25 Terje Fagervold Spakmo 1,2 Flue Laks
2009-08-25 Rudi Schwartz Fossbrottet 5,2 Flue Laks
2009-08-25 Tom Karlsen Fossbrottet 1 Flue Laks
2009-08-25 Tom Karlsen Fossbrottet 2 Flue Laks
2009-08-25 Geir Strandstad Fossbrottet 3,2 Annet/Ukjent Laks
2009-08-25 Magnus Bakøy Sunde Bakøy 2,2 Sluk Laks
2009-08-24 Tom Karlsen Fossbrottet 3 Flue Laks
2009-08-24 Svein Harald Melhus Melhus Vest 2,2 Sluk Laks
2009-08-24 Geir Strandstad Fossbrottet 3,1 Annet/Ukjent Laks
2009-08-24 Tom Karlsen Fossbrottet 3 Flue Laks
2009-08-24 Geir Strandstad Fossbrottet 2,6 Mark Laks
2009-08-23 Even Vangen Fossbrottet 1,8 Mark Laks
2009-08-23 Tom Karlsen Fossbrottet 1 Flue Laks
2009-08-23 Wulf Ihms Fossbrottet 2,5 Flue Laks
2009-08-23 John F Pedersen Melhus Vest 1,4 Sluk Laks
2009-08-23 Geir Strandstad Fossbrottet 2,7 Mark Laks
2009-08-23 Tom Karlsen Fossbrottet 1,1 Flue Laks
2009-08-23 Wulf Ihms Fossbrottet 3,3 Sluk Laks
2009-08-23 Geir Strandstad Fossbrottet 4,2 Mark Laks
2009-08-23 John F Pedersen Bålfossøyen 1,4 Mark Laks
2009-08-22 Geir Strandstad Fossbrottet 2,3 Mark Laks
2009-08-22 Geir Strandstad Fossbrottet 3,1 Mark Laks
2009-08-22 Otto Sollie Breigjerdet 2,5 Flue Laks
2009-08-22 Even Vangen Fossbrottet 5,4 Mark Laks
2009-08-22 Tom Karlsen Breigjerdet 6,5 Sluk Laks
2009-08-22 Pål Brenn Rokseth 2,1 Flue Laks
2009-08-21 Truls Sørensen Bakøy 2 Flue Laks
2009-08-21 Truls Sørensen Bakøy 2,2 Flue Laks
2009-08-21 Geir Strandstad Fossbrottet 3 Mark Laks
2009-08-21 Pål Brenn Rokseth 2,4 Flue Laks
2009-08-21 Geir Strandstad Fossbrottet 2,7 Mark Laks
2009-08-21 Torbjørn Ersøybakk Skalmerås 1,9 Flue Laks
2009-08-21 Torbjørn Ersøybakk Skalmerås 2 Mark Laks
2009-08-20 Pål Brenn Rokseth 1,5 Flue Laks
2009-08-20 Pål Brenn Rokseth 1 Flue Laks
2009-08-20 Geir Strandstad Fossbrottet 2,7 Mark Laks
2009-08-20 Geir Strandstad Fossbrottet 3,7 Mark Laks
2009-08-20 Even Vangen Fossbrottet 2,7 Mark Laks
2009-08-19 Even Vangen Fossbrottet 5,1 Mark Laks
2009-08-19 Geir Strandstad Fossbrottet 4,1 Mark Laks
2009-08-19 Tom Karlsen Fossbrottet 3 Flue Laks
2009-08-19 Bjørg Irene Alseth Ersøy 1,2 Mark Laks
2009-08-19 Geir Strandstad Fossbrottet 3,3 Mark Laks
2009-08-19 Andreas Killingberg Breigjerdet 3,3 Flue Laks
2009-08-19 Andreas Killingberg Breigjerdet 0,8 Flue Laks
2009-08-18 Geir Strandstad Melhus Vest 3,2 Mark Laks
2009-08-18 Wulf Ihms Fossbrottet 10,5 Flue Laks
2009-08-18 Even Vangen Fossbrottet 2,7 Mark Laks
2009-08-18 J A Lundberg Rokseth 1 Flue Laks
2009-08-18 W Danielsen Rokseth 1,75 Flue Laks
2009-08-18 W Danielsen Rokseth 1,5 Flue Laks
2009-08-18 Wulf Ihms Fossbrottet 2,8 Flue Laks
2009-08-18 Tom Karlsen Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2009-08-18 Torbjørn Ersøybakk Stoen 1,8 Mark Laks
2009-08-18 Torbjørn Ersøybakk Stoen 4 Mark Laks
2009-08-18 Rudi Schwartz Fossbrottet 1,4 Flue Laks
2009-08-18 Jøran Dahle Spakmo 2,1 Annet/Ukjent Laks
2009-08-18 J A Lundberg Rokseth 2,5 Flue Laks
2009-08-18 Tom Karlsen Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2009-08-18 Geir Strandstad Melhus Vest 3,3 Mark Laks
2009-08-18 Tormod Berg Solem 2,4 Sluk Laks
2009-08-17 Aleksander Ringseth Spakmo 2 Flue Laks
2009-08-17 Geir Strandstad Fossbrottet 5,1 Mark Laks
2009-08-17 Geir Strandstad Fossbrottet 3,6 Mark Laks
2009-08-17 Even Vangen Fossbrottet 2,3 Mark Laks
2009-08-17 Torbjørn Ersøybakk Olsøy 1,2 Mark Laks
2009-08-17 Torbjørn Ersøybakk Olsøy 1,5 Mark Laks
2009-08-16 Ingmar Stavlund Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2009-08-16 Jens Ola Nyheim Fossbrottet 1 Mark Laks
2009-08-16 Jens Ola Nyheim Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2009-08-16 S Mikkelhaug Solem 2,8 Mark Laks
2009-08-16 John F Pedersen Melhus Øst 2,5 Sluk Laks
2009-08-16 John F Pedersen Melhus Øst 3,7 Sluk Laks
2009-08-16 Geir Strandstad Fossbrottet 3,7 Flue Laks
2009-08-16 Even Vangen Fossbrottet 1,9 Mark Laks
2009-08-16 Geir Strandstad Fossbrottet 2,9 Mark Laks
2009-08-16 Jan Tore Bjørnerås Stoen 1,4 Flue Laks
2009-08-16 Geir Strandstad Fossbrottet 3,3 Mark Laks
2009-08-16 S Mikkelhaug Solem 2,2 Sluk Laks
2009-08-16 Even Vangen Fossbrottet 2 Mark Laks
2009-08-16 Otto Sollie Breigjerdet 2 Flue Laks
2009-08-16 Truls Sørensen Annet 3,5 Sluk Laks
2009-08-16 Truls Sørensen Annet 2,5 Sluk Laks
2009-08-16 Kim Andre Stoum Stoflone 1,2 Annet/Ukjent Laks
2009-08-16 Torbjørn Ersøybakk Stoen 2,1 Mark Laks
2009-08-16 Torbjørn Ersøybakk Stoen 1,7 Mark Laks
2009-08-16 Magne Asphaug Breigjerdet 3,2 Flue Laks
2009-08-16 Jøran Dahle Buhølen 6,2 Annet/Ukjent Laks
2009-08-16 Wulf Ihms Fossbrottet 7 Sluk Laks
2009-08-15 Håkon Øvergård Fossbrottet 4,2 Flue Laks
2009-08-15 Terje Arnseth Fossbrottet 2,1 Flue Laks
2009-08-15 Even Vangen Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2009-08-15 Rudi Schwartz Fossbrottet 0,9 Mark Laks
2009-08-15 Terje Fagervold Stoflone 2,2 Annet/Ukjent Laks
2009-08-15 Andreas Killingberg Breigjerdet 0,8 Flue Laks
2009-08-15 Andreas Killingberg Breigjerdet 3,7 Flue Laks
2009-08-15 Wulf Ihms Fossbrottet 2,8 Sluk Laks
2009-08-15 John F Pedersen Melhus Øst 1,2 Sluk Laks
2009-08-15 John F Pedersen Melhus Vest 1,5 Mark Laks
2009-08-15 Aleksander Ringseth Spakmo 2,3 Flue Laks
2009-08-14 Kjell Olav Nyheim Fossbrottet 0,9 Mark Laks
2009-08-14 Terje Arnseth Fossbrottet 4,5 Flue Laks
2009-08-14 Brit Alseth Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2009-08-14 Brit Alseth Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2009-08-13 Tormod Berg Solem 2,6 Sluk Laks
2009-08-13 Even Vangen Melhus Vest 1 Mark Laks
2009-08-11 Even Vangen Melhus Vest 1 Mark Laks
2009-08-11 Geir Strandstad Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2009-08-11 Geir Strandstad Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2009-08-10 Geir Strandstad Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2009-08-10 Rudi Schwartz Fossbrottet 3 Sluk Laks
2009-08-09 Geir Strandstad Fossbrottet 1,7 Mark Laks
2009-08-09 Cato Sand Solem 1,4 Sluk Laks
2009-08-09 S Mikkelhaug Solem 1,3 Mark Laks
2009-08-09 Geir Strandstad Fossbrottet 2,3 Mark Laks
2009-08-09 Wulf Ihms Breigjerdet 1,5 Sluk Laks
2009-08-09 Wulf Ihms Breigjerdet 1,5 Sluk Laks
2009-08-09 Håkon Martinsen Fossbrottet 4 Flue Laks
2009-08-08 Håkon Martinsen Fossbrottet 2,2 Flue Laks
2009-08-08 Geir Strandstad Fossbrottet 1,7 Mark Laks
2009-08-08 Geir Strandstad Fossbrottet 1 Flue Laks
2009-08-08 Wulf Ihms Breigjerdet 1,2 Sluk Laks
2009-08-07 John F Pedersen Melhus Vest 0,9 Sluk Laks
2009-08-07 Geir Strandstad Fossbrottet 3,7 Mark Laks
2009-08-07 S Mikkelhaug Solem 1 Mark Laks
2009-08-07 S Mikkelhaug Solem 1 Mark Laks
2009-08-07 Geir Strandstad Fossbrottet 3,2 Mark Laks
2009-08-07 Frode Kristiansen Fossbrottet 2,2 Flue Laks
2009-08-07 Liv Kirkemo Breigjerdet 5,5 Mark Laks
2009-08-07 Frode Kristiansen Fossbrottet 1,2 Flue Laks
2009-08-07 Cato Sand Solem 1 Sluk Laks
2009-08-05 Ingmund Ringseth Spakmo 3 Flue Laks
2009-08-04 Aleksander Ringseth Spakmo 2,2 Flue Laks
2009-08-03 Randulf Søraas Spakmo 6,2 Flue Laks
2009-08-02 Svein Ivar Larsen Solem vest 2,1 Sluk Laks
2009-08-02 Even Vangen Melhus Vest 0,9 Mark Laks
2009-08-02 Geir Strandstad Melhus Vest 1,7 Mark Laks
2009-08-02 Geir Strandstad Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2009-08-01 Gunnar Fagervold Spakmo 1,2 Flue Laks
2009-08-01 Rune Fjellvikås Fossbrottet 3,2 Flue Laks
2009-08-01 Rune Fjellvikås Fossbrottet 2 Flue Laks
2009-08-01 John F Pedersen Melhus Vest 1,4 Mark Laks
2009-08-01 Geir Strandstad Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2009-08-01 Even Vangen Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2009-07-31 Andreas Killingberg Breigjerdet 2,7 Flue Laks
2009-07-31 Magne Brenn Rokseth 1,25 Flue Laks
2009-07-31 Jon Arild Sund Solem 1,1 Mark Laks
2009-07-30 Even Vangen Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2009-07-30 Geir Strandstad Fossbrottet 3,1 Flue Laks
2009-07-30 Aleksander Ringseth Spakmo 2,1 Flue Laks
2009-07-30 Even Vangen Buhølen 1 Mark Laks
2009-07-30 Even Vangen Buhølen 1,1 Mark Laks
2009-07-29 Geir Strandstad Melhus Vest 1 Mark Laks
2009-07-28 Roald Strandstad Størseth 1,5 Mark Laks
2009-07-28 Roald Strandstad Melhus Vest 2,2 Mark Laks
2009-07-28 S Mikkelhaug Solem 2,1 Mark Laks
2009-07-27 Andreas Killingberg Breigjerdet 2,1 Flue Laks
2009-07-27 Geir Strandstad Melhus Vest 1,1 Mark Laks
2009-07-27 Anders Nystrøm Annet 3,4 Sluk Laks
2009-07-27 Truls Sørensen Annet 4,5 Sluk Laks
2009-07-27 Andreas Killingberg Breigjerdet 2,1 Flue Laks
2009-07-27 Truls Sørensen Årøy 3,4 Sluk Laks
2009-07-26 Tormod Berg Solem 2,1 Mark Laks
2009-07-26 Jens Ola Nyheim Fossbrottet 2 Mark Laks
2009-07-26 Geir Strandstad Fossbrottet 2,4 Mark Laks
2009-07-26 Rudi Schwartz Fossbrottet 3 Flue Laks
2009-07-26 Even Vangen Fossbrottet 0,9 Mark Laks
2009-07-25 Even Vangen Fossbrottet 2,5 Mark Laks
2009-07-25 Even Vangen Fossbrottet 2,5 Mark Laks
2009-07-25 Rudi Schwartz Fossbrottet 2,5 Flue Laks
2009-07-25 Even Vangen Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2009-07-25 Rudi Schwartz Fossbrottet 1,9 Flue Laks
2009-07-25 John F Pedersen Melhus Øst 1,1 Sluk Laks
2009-07-25 Jon Arild Sund Solem 1 Flue Laks
2009-07-24 Helmut Trost Breigjerdet 1,4 Flue Laks
2009-07-24 Lars Erik Aalberg Fossbrottet 1,7 Mark Laks
2009-07-24 Lars Erik Aalberg Fossbrottet 2,4 Mark Laks
2009-07-24 John F Pedersen Melhus Vest 1,8 Mark Laks
2009-07-24 Inge Bakøy Bakøy 7 Sluk Laks
2009-07-24 Lars Erik Aalberg Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2009-07-23 John F Pedersen Melhus Vest 1,4 Mark Laks
2009-07-23 John F Pedersen Melhus Vest 1,3 Mark Laks
2009-07-22 Tom Karlsen Fossbrottet 0,8 Sluk Laks
2009-07-21 Odd Solheim Breigjerdet 1,5 Mark Laks
2009-07-21 John F Pedersen Melhus Vest 2,2 Mark Laks
2009-07-21 Tormod Berg Solem 1,3 Sluk Laks
2009-07-20 Arild Bakøy Bakøy 1,2 Sluk Laks
2009-07-19 Helmut Trost Fossbrottet 0,8 Flue Laks
2009-07-19 John F Pedersen Melhus Vest 6 Mark Laks
2009-07-19 Geir Atle Framnes Fossbrottet 0,8 Annet/Ukjent Laks
2009-07-19 Geir Atle Framnes Fossbrottet 1,5 Annet/Ukjent Laks
2009-07-19 Gunnar Fagervold Spakmo 3 Flue Laks
2009-07-18 John F Pedersen Melhus Vest 1,3 Mark Laks
2009-07-17 Lars Erik Aalberg Fossbrottet 3,7 Mark Laks
2009-07-17 Lars Erik Aalberg Fossbrottet 2,2 Mark Laks
2009-07-17 Geir Strandstad Fossbrottet 6,2 Flue Laks
2009-07-17 Tormod Berg Solem 0,9 Sluk Laks
2009-07-17 Lars Erik Aalberg Fossbrottet 1,6 Mark Laks
2009-07-16 Tom Karlsen Fossbrottet 9,5 Flue Laks
2009-07-16 Randulf Søraas Spakmo 1,2 Flue Laks
2009-07-16 Rasmus Ersøybakk Olsøy 0,6 Flue Laks
2009-07-15 Ingmund Ringseth Spakmo 3,8 Flue Laks
2009-07-15 Rasmus Ersøybakk Ersøy 1,4 Mark Laks
2009-07-15 Thomas Bakøy Sunde Bakøy 1,1 Mark Laks
2009-07-10 Hans Peter May Fossbrottet 6,1 Sluk Laks
2009-07-07 Geir Strandstad Fossbrottet 4,1 Mark Laks
2009-07-06 Helmut Trost Breigjerdet 1 Flue Laks
2009-07-06 Tom Karlsen Breigjerdet 1,7 Flue Laks
2009-07-05 Arnt Frode Stava Fossbrottet 2,8 Mark Laks
2009-07-03 Norman Trost Fossbrottet 7,8 Flue Laks
2009-07-03 Hans Peter May Fossbrottet 2,2 Flue Laks
2009-07-03 Geir Strandstad Fossbrottet 4,7 Mark Laks
2009-07-02 Helmut Trost Breigjerdet 7,5 Sluk Laks
2009-07-01 Geir Strandstad Breigjerdet 9,5 Sluk Laks
2009-07-01 Geir Strandstad Breigjerdet 6,7 Sluk Laks
2009-06-30 Wulf Ihms Breigjerdet 2 Sluk Laks
2009-06-30 Geir Strandstad Fossbrottet 6 Mark Laks
2009-06-30 Geir Strandstad Fossbrottet 4,5 Mark Laks
2009-06-29 Bjørn Enger Breigjerdet 1 Mark Laks
2009-06-28 Magne Fines Stoflone 1 Annet/Ukjent Laks
2009-06-28 Hans Peter May Fossbrottet 1 Flue Laks
2009-06-28 Bjørn Enger Breigjerdet 1 Mark Laks
2009-06-28 Ivar Bakøy Fossbrottet 2,1 Mark Laks
2009-06-27 Gunnar Fagervold Stoflone 1,4 Annet/Ukjent Laks
2009-06-27 Gunnar Fagervold Stoflone 0,8 Annet/Ukjent Laks
2009-06-27 Kim Andre Stoum Stoflone 1,3 Annet/Ukjent Laks
2009-06-27 Magne Fines Stoflone 1 Annet/Ukjent Laks
2009-06-27 Magne Fines Stoflone 1 Annet/Ukjent Laks
2009-06-27 Jørn Odden Fossbrottet 3,6 Flue Laks
2009-06-27 Jørn Odden Fossbrottet 1,8 Flue Laks
2009-06-27 Gunnar Fagervold Stoflone 1,6 Annet/Ukjent Laks
2009-06-27 Even Vangen Fossbrottet 1,9 Mark Laks
2009-06-26 Henning Enger Antonsen Breigjerdet 4,3 Mark Laks
2009-06-24 Bjørn Enger Breigjerdet 1,5 Mark Laks
2009-06-24 Bjørn Enger Breigjerdet 1,7 Mark Laks
2009-06-23 Bjørn Enger Breigjerdet 1,2 Mark Laks
2009-06-23 Terje Fagervold Stoflone 3,2 Annet/Ukjent Laks
2009-06-23 Geir Strandstad Fossbrottet 8,2 Mark Laks
2009-06-23 Bjørn Enger Breigjerdet 1 Mark Laks
2009-06-22 Bjørn Enger Breigjerdet 1,8 Mark Laks
2009-06-22 Bjørn Enger Breigjerdet 1,4 Mark Laks
2009-06-22 Bjørn Enger Breigjerdet 0,8 Mark Laks
2009-06-21 Cato Sand Solem 6 Annet/Ukjent Laks
2009-06-21 Even Vangen Buhølen 4,9 Mark Laks
2009-06-21 Asbjørn Brandhaug Stoflone 1,5 Mark Laks
2009-06-20 Håvard Sand Sætherhølen 4,9 Mark Laks
2009-06-20 Cato Sand Solem 4,6 Annet/Ukjent Laks
2009-06-20 S Mikkelhaug Solem 2,9 Sluk Laks
2009-06-19 Kim Andre Stoum Stoflone 6,2 Mark Laks
2009-06-19 Ivar Bakøy Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2009-06-19 Even Vangen Fossbrottet 3,4 Mark Laks
2009-06-19 Geir Strandstad Breigjerdet 8,8 Mark Laks
2009-06-19 Even Vangen Fossbrottet 2,7 Mark Laks
2009-06-19 Even Vangen Fossbrottet 2 Mark Laks
2009-06-19 S Mikkelhaug Solem 4,3 Mark Laks
2009-06-18 Geir Strandstad Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2009-06-18 Geir Strandstad Fossbrottet 3,7 Flue Laks
2009-06-18 Geir Strandstad Fossbrottet 3 Mark Laks
2009-06-18 Jens Ola Nyheim Fossbrottet 1,2 Sluk Laks
2009-06-18 Tom Karlsen Breigjerdet 2 Flue Laks
2009-06-17 Tom Karlsen Breigjerdet 1,8 Flue Laks
2009-06-17 Tommy Stenersen Fossbrottet 1,5 Spinner Laks
2009-06-17 Geir Strandstad Fossbrottet 3,5 Mark Laks
2009-06-16 Geir Strandstad Breigjerdet 2,7 Mark Laks
2009-06-16 Geir Strandstad Breigjerdet 3 Mark Laks
2009-06-16 Geir Strandstad Breigjerdet 2,5 Mark Laks
2009-06-16 Svein Harald Melhus Melhus Vest 7,2 Sluk Laks
2009-06-15 Asle Hagen Stoflone 5 Mark Laks
2009-06-15 Torgeir Sand Sætherhølen 7 Flue Laks
2009-06-14 Geir Strandstad Fossbrottet 2,8 Sluk Laks
2009-06-14 Even Vangen Fossbrottet 2,4 Sluk Laks
2009-06-14 Geir Strandstad Breigjerdet 3,5 Sluk Laks
2009-06-14 Even Vangen Fossbrottet 2,7 Mark Laks
2009-06-14 Andreas Killingberg Breigjerdet 5,7 Flue Laks
2009-06-14 Tomas Ranki Breigjerdet 8 Flue Laks
2009-06-14 Geir Strandstad Fossbrottet 3,5 Sluk Laks
2009-06-14 Jens Ola Nyheim Fossbrottet 9,1 Flue Laks
2009-06-13 Raymond Rønning Stoflone 1,5 Mark Laks
2009-06-13 Even Vangen Annet 2,5 Mark Laks
2009-06-13 Even Vangen Annet 2,7 Mark Laks
2009-06-13 Tomas Ranki Breigjerdet 1 Flue Laks
2009-06-13 Danny Engstrøm Breigjerdet 2 Flue Laks
2009-06-13 Terje Sve Føll 1,7 Sluk Laks
2009-06-12 John F Pedersen Melhus Vest 3,1 Mark Laks
2009-06-09 Brit Alseth Fossbrottet 2,4 Spinner Laks
2009-06-08 Geir Strandstad Fossbrottet 2,5 Sluk Laks
2009-06-08 Geir Strandstad Fossbrottet 3,6 Sluk Laks
2009-06-07 Geir Strandstad Fossbrottet 3,4 Sluk Laks
2009-06-07 Even Vangen Fossbrottet 7 Sluk Laks
2009-06-06 Kim Andre Stoum Stoflone 2 Mark Laks
2009-06-06 Terje Sve Føll 0,8 Sluk Laks
2009-06-05 Torgeir Sand Sætherhølen 6,5 Flue Laks