Laksebørsen 2010

Dato Navn Vald Vekt Metode Art
2010-08-15 Geir Strandstad Fossbrottet 1,9 Mark Laks
2010-08-15 Brit Alseth Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2010-08-15 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,1 Flue Laks
2010-08-15 John F Pedersen Melhus Vest 1,5 Mark Laks
2010-08-14 Jørgen Tangvik Fossbrottet 2 Mark Laks
2010-08-14 R Dalum Solem 1,2 Mark Laks
2010-08-14 John F Pedersen Melhus Vest 0,9 Mark Laks
2010-08-14 Even Vangen Fossbrottet 2,1 Mark Laks
2010-08-14 Geir Strandstad Breigjerdet 4,2 Mark Laks
2010-08-13 John F Pedersen Melhus Vest 2,9 Mark Laks
2010-08-13 Geir Strandstad Breigjerdet 2,1 Flue Laks
2010-08-13 Liv Kirkemo Breigjerdet 1,1 Mark Laks
2010-08-13 Jon Kirkemo Breigjerdet 1,3 Flue Laks
2010-08-08 Tom Karlsen Fossbrottet 1,3 Flue Laks
2010-08-08 Helmut Trost Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2010-08-08 Jørgen Tangvik Fossbrottet 0,8 Mark Laks
2010-08-08 Jon Arild Sund Solem 1 Mark Laks
2010-08-07 Jon Arild Sund Solem 1,2 Mark Laks
2010-08-07 Jon Kirkemo Breigjerdet 1,8 Mark Laks
2010-08-07 Liv Kirkemo Breigjerdet 1,4 Mark Laks
2010-08-04 Liv Kirkemo Breigjerdet 1 Annet/Ukjent Laks
2010-08-04 Ingmar Stavlund Fossbrottet 0,9 Flue Laks
2010-08-03 R Dalum Solem 3 Mark Laks
2010-08-03 Ingmar Stavlund Fossbrottet 1,1 Flue Laks
2010-08-03 Jon Kirkemo Breigjerdet 1 Flue Laks
2010-08-02 R Dalum Solem 1,5 Mark Laks
2010-08-02 S Mikkelhaug Solem 2,2 Mark Laks
2010-08-02 Geir Strandstad Fossbrottet 4,9 Mark Laks
2010-08-02 John F Pedersen Melhus Vest 1,1 Mark Laks
2010-08-02 Jon Kirkemo Breigjerdet 1 Flue Laks
2010-08-02 Torgeir Sand Sætherhølen 6 Flue Laks
2010-08-01 Jon Kirkemo Breigjerdet 1,7 Flue Laks
2010-08-01 Harald Kolven Fossbrottet 2,5 Flue Laks
2010-07-31 Jon Kirkemo Breigjerdet 1 Mark Laks
2010-07-31 Geir Strandstad Breigjerdet 5,2 Mark Laks
2010-07-31 Jørgen Tangvik Fossbrottet 0,8 Mark Laks
2010-07-31 Svein Harald Melhus Melhus Vest 0,9 Mark Laks
2010-07-30 S Mikkelhaug Solem 1 Mark Laks
2010-07-30 John F Pedersen Melhus Vest 1,5 Mark Laks
2010-07-30 Pettersen Alf Vidar Solem 1 Flue Laks
2010-07-30 Geir Strandstad Breigjerdet 10,1 Mark Laks
2010-07-29 Per Dahlberg Breigjerdet 1,5 Mark Laks
2010-07-26 Andreas Killingberg Breigjerdet 0,8 Flue Laks
2010-07-26 S Mikkelhaug Solem 1,3 Flue Laks
2010-07-26 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1 Mark Laks
2010-07-25 Hans Norøy Fossbrottet 1 Flue Laks
2010-07-25 Even Vangen Fossbrottet 2 Mark Laks
2010-07-25 Jørgen Tangvik Fossbrottet 2,1 Mark Laks
2010-07-25 Rune Fjellvikås Fossbrottet 1,9 Flue Laks
2010-07-25 Helmut Trost Fossbrottet 1 Flue Laks
2010-07-25 Tormod Berg Solem 1 Mark Laks
2010-07-24 Jan Erik Furunes Fossbrottet 0,8 Mark Laks
2010-07-24 Leif Folden Fossbrottet 1 Mark Laks
2010-07-24 S Mikkelhaug Solem 1,1 Mark Laks
2010-07-24 R Dalum Solem 1,2 Mark Laks
2010-07-24 Tormod Berg Solem 1 Mark Laks
2010-07-24 Geir Strandstad Fossbrottet 6,2 Mark Laks
2010-07-24 Jørgen Tangvik Fossbrottet 0,8 Mark Laks
2010-07-24 Jan Tore Bjørnerås Stoflone 3,7 Mark Laks
2010-07-24 Håvard Sand Sætherhølen 2,4 Flue Laks
2010-07-24 Helmut Trost Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2010-07-23 Leif Folden Fossbrottet 1 Mark Laks
2010-07-23 Andreas Killingberg Breigjerdet 1,1 Flue Laks
2010-07-23 Jan Erik Furunes Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2010-07-23 Jan Tore Bjørnerås Stoflone 1,4 Flue Laks
2010-07-22 Tormod Berg Solem 1,2 Mark Laks
2010-07-22 S Mikkelhaug Solem 2,3 Mark Laks
2010-07-22 Andreas Killingberg Breigjerdet 5,5 Flue Laks
2010-07-22 Geir Strandstad Dyrendahl 3,6 Flue Laks
2010-07-22 Klaus Marthinussen Breigjerdet 2,7 Flue Laks
2010-07-22 Jan Tore Bjørnerås Stoflone 2,9 Mark Laks
2010-07-21 Helmut Trost Breigjerdet 0,8 Flue Laks
2010-07-20 Tom Karlsen Breigjerdet 1,8 Flue Laks
2010-07-20 Rasmus Ersøybakk Saghølan 1,2 Mark Laks
2010-07-20 Harry Kristensen Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2010-07-19 Rasmus Ersøybakk Saghølan 1 Mark Laks
2010-07-18 Ingmar Stavlund Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2010-07-18 Ivar Bakøy Fossbrottet 1,5 Sluk Laks
2010-07-18 Gjøran Berg Sætherhølen 2,8 Flue Laks
2010-07-18 Frode Stava Fossbrottet 1 Flue Laks
2010-07-18 Klaus Marthinussen Breigjerdet 1,3 Flue Laks
2010-07-18 Andreas Killingberg Breigjerdet 2,3 Flue Laks
2010-07-18 Rasmus Ersøybakk Saghølan 1,3 Mark Laks
2010-07-18 S Mikkelhaug Solem 1,2 Mark Laks
2010-07-17 Leif Folden Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2010-07-17 R Dalum Solem 1,2 Mark Laks
2010-07-17 Terje Fagervold Stoflone 2,5 Mark Laks
2010-07-17 Ingmar Stavlund Breigjerdet 1,3 Flue Laks
2010-07-17 Alf Hopstad Fossbrottet 1 Flue Laks
2010-07-16 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1 Mark Laks
2010-07-16 Torbjørn Ersøybakk Ersøy 1,6 Flue Laks
2010-07-16 Jarle Dahl Stoflone 1,7 Mark Laks
2010-07-15 Ingmar Stavlund Breigjerdet 1,1 Flue Laks
2010-07-15 Tom Karlsen Breigjerdet 2 Flue Laks
2010-07-15 Jarle Dahl Stoflone 1 Mark Laks
2010-07-15 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1 Mark Laks
2010-07-15 Markus Strandstad Fossbrottet 1,2 Annet/Ukjent Laks
2010-07-15 Torbjørn Ersøybakk Ersøy 1,5 Flue Laks
2010-07-15 Marcus Trones Olsøy 0,9 Mark Laks
2010-07-15 Lisa Bakøy Sunde Bakøy 1 Sluk Laks
2010-07-15 Arild Bakøy Bakøy 2,8 Sluk Laks
2010-07-14 Egon Strandstad Størseth 5,4 Mark Laks
2010-07-14 Sigmund Rian Stoflone 1,5 Flue Laks
2010-07-14 Magne Brenn Rokseth 1,2 Sluk Laks
2010-07-14 Linda Gomo Sætherhølen 5,5 Sluk Laks
2010-07-14 Torbjørn Ersøybakk Olsøy 1,5 Flue Laks
2010-07-14 Brit Alseth Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2010-07-14 Arild Bakøy Bakøy 5 Sluk Laks
2010-07-14 Thomas Bakøy Sunde Sætherhølen 3,2 Sluk Laks
2010-07-14 Inger Eide Breigjerdet 2,4 Sluk Laks
2010-07-13 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1,7 Mark Laks
2010-07-13 Brit Alseth Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2010-07-13 John F Pedersen Melhus Vest 0,9 Mark Laks
2010-07-13 Torgeir Sand Sætherhølen 6,5 Flue Laks
2010-07-13 Jan Erik Furunes Fossbrottet 2,3 Spinner Laks
2010-07-13 Else Skjennem Fossbrottet 0,8 Mark Laks
2010-07-11 W Danielsen Rokseth 2 Flue Laks
2010-07-11 R Dalum Solem 1 Mark Laks
2010-07-11 Jørgen Tangvik Fossbrottet 0,8 Mark Laks
2010-07-11 Audun Alseth Fossbrottet 0,8 Mark Laks
2010-07-11 Svein Eriksen Fossbrottet 2,1 Sluk Laks
2010-07-10 Brit Alseth Fossbrottet 1,5 Mark Laks
2010-07-10 Jostein Alseth Fossbrottet 1 Flue Laks
2010-07-10 Geir Strandstad Dyrendahl 3,2 Flue Laks
2010-07-10 Jørgen Tangvik Fossbrottet 1,6 Mark Laks
2010-07-10 J Dalum Solem 1,7 Flue Laks
2010-07-10 John F Pedersen Melhus Vest 1,4 Mark Laks
2010-07-10 Even Vangen Fossbrottet 3,5 Sluk Laks
2010-07-10 Morten Eriksen Fossbrottet 1,4 Flue Laks
2010-07-10 Stein Inge Kristiansen Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2010-07-10 W Danielsen Rokseth 1,2 Flue Laks
2010-07-09 John F Pedersen Melhus Øst 2,7 Mark Laks
2010-07-09 S Mikkelhaug Solem 1,8 Mark Laks
2010-07-09 Tom Karlsen Breigjerdet 3,5 Flue Laks
2010-07-09 Bjørn Enger Breigjerdet 1,1 Mark Laks
2010-07-09 Morten Eriksen Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2010-07-08 Lisbeth Antonsen Breigjerdet 1,8 Mark Laks
2010-07-08 Else Skjennem Fossbrottet 1,7 Mark Laks
2010-07-08 Brit Alseth Fossbrottet 1,4 Mark Laks
2010-07-08 John F Pedersen Melhus Vest 1,3 Mark Laks
2010-07-07 Brit Alseth Fossbrottet 1,1 Mark Laks
2010-07-06 Lisbeth Antonsen Breigjerdet 1,3 Sluk Laks
2010-07-05 Bjørn Enger Breigjerdet 1,8 Mark Laks
2010-07-04 Torgeir Sand Sætherhølen 9,6 Flue Laks
2010-07-03 Rune Fjellvikås Fossbrottet 3,5 Flue Laks
2010-07-03 Tom Karlsen Breigjerdet 2 Flue Laks
2010-07-01 Svein Harald Melhus Melhus Vest 2,2 Sluk Laks
2010-07-01 Ivar Bakøy Fossbrottet 3,7 Sluk Laks
2010-07-01 Tormod Berg Solem 2,6 Mark Laks
2010-07-01 Henning Enger Antonsen Breigjerdet 1,2 Sluk Laks
2010-06-30 Sigmund Rian Stoflone 1 Flue Laks
2010-06-30 S Mikkelhaug Solem 1 Sluk Laks
2010-06-30 Torgeir Sand Sætherhølen 5,2 Flue Laks
2010-06-29 Tom Karlsen Fossbrottet 1,5 Sluk Laks
2010-06-29 Ivar Bakøy Fossbrottet 1,5 Sluk Laks
2010-06-29 Henning Enger Antonsen Breigjerdet 1 Mark Laks
2010-06-29 Lisbeth Antonsen Breigjerdet 1 Mark Laks
2010-06-28 Ivar Bakøy Fossbrottet 1,8 Flue Laks
2010-06-28 Jarle Dahl Stoflone 1 Mark Laks
2010-06-28 Geir Strandstad Breigjerdet 7,5 Mark Laks
2010-06-27 Brit Alseth Fossbrottet 2,2 Mark Laks
2010-06-27 Henning Enger Antonsen Breigjerdet 0,8 Sluk Laks
2010-06-27 Wulf Ihms Fossbrottet 6 Flue Laks
2010-06-27 Even Vangen Fossbrottet 2,4 Mark Laks
2010-06-27 Kim Andre Stoum Stoflone 3,5 Mark Laks
2010-06-26 Brit Alseth Fossbrottet 1 Mark Laks
2010-06-26 Kim Andre Stoum Stoflone 2 Mark Laks
2010-06-26 Jarle Dahl Stoflone 1 Mark Laks
2010-06-26 Even Vangen Fossbrottet 3,2 Mark Laks
2010-06-26 Jens Ola Nyheim Fossbrottet 1 Mark Laks
2010-06-26 Ivar Bakøy Fossbrottet 1 Flue Laks
2010-06-26 Øystein Aas Fossbrottet 1 Flue Laks
2010-06-26 Wulf Ihms Fossbrottet 1,5 Sluk Laks
2010-06-26 Håkon Martinsen Fossbrottet 1,9 Flue Laks
2010-06-25 Håkon Martinsen Fossbrottet 1 Flue Laks
2010-06-25 Jan Tore Bjørnerås Stoflone 4,9 Flue Laks
2010-06-25 Øystein Aas Fossbrottet 1,5 Flue Laks
2010-06-25 Henrik Martinsen Fossbrottet 3,3 Mark Laks
2010-06-25 Brit Alseth Fossbrottet 3,5 Mark Laks
2010-06-25 Leif Folden Fossbrottet 1,8 Flue Laks
2010-06-24 Geir Strandstad Dyrendahl 4,1 Sluk Laks
2010-06-24 Øystein Aas Fossbrottet 3,6 Flue Laks
2010-06-24 Gunnar Fagervold Stoflone 1 Mark Laks
2010-06-23 Brit Alseth Fossbrottet 1 Mark Laks
2010-06-23 Geir Strandstad Dyrendahl 5,1 Sluk Laks
2010-06-23 Bjørg Irene Alseth Ersøy 1,9 Mark Laks
2010-06-23 Gunnar Fagervold Stoflone 2,5 Mark Laks
2010-06-22 Håkon Martinsen Fossbrottet 4,7 Flue Laks
2010-06-22 Geir Strandstad Fossbrottet 9,5 Mark Laks
2010-06-21 Wulf Ihms Fossbrottet 4,8 Flue Laks
2010-06-21 Håkon Martinsen Fossbrottet 7,2 Flue Laks
2010-06-21 Leif Folden Fossbrottet 1 Mark Laks
2010-06-21 Geir Strandstad Dyrendahl 5,4 Sluk Laks
2010-06-21 Henrik Martinsen Fossbrottet 1,3 Mark Laks
2010-06-20 Håkon Martinsen Fossbrottet 1,2 Sluk Laks
2010-06-20 Henrik Martinsen Fossbrottet 1 Mark Laks
2010-06-20 Even Vangen Fossbrottet 1,8 Mark Laks
2010-06-20 Leif Folden Fossbrottet 4,5 Mark Laks
2010-06-19 Wulf Ihms Fossbrottet 4,5 Sluk Laks
2010-06-19 Einar Bakøy Føll 5,4 Sluk Laks
2010-06-18 Even Vangen Buhølen 8 Mark Laks
2010-06-18 Knut Saether Føll 5,4 Sluk Laks
2010-06-18 Wulf Ihms Fossbrottet 6,8 Sluk Laks
2010-06-12 Ivar Bakøy Fossbrottet 3,5 Mark Laks
2010-06-12 Anders Hansen Dyrendahl 0,8 Mark Laks
2010-06-11 John F Pedersen Melhus Vest 3 Mark Laks
2010-06-06 Audun Alseth Fossbrottet 1,2 Mark Laks
2010-06-01 Eigil Muller Fossbrottet 5,5 Sluk Laks
2010-06-01 Peter Muller Fossbrottet 5,5 Sluk Laks
2010-06-01 Jens Ola Nyheim Fossbrottet 5,2 Flue Laks