GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Pukkellaks bekreftet fanget i skauga

(06.08.2017) Etter analyse hos NINA er det bekreftet to pukkellaks fanget i Skauga i år. Les intervju med leder i Skauga elveierforening tidligere i sommer her. Så langt er det påvist 2 stk oppdrettslaks etter analyse av skjellprøver. Foto: skauga elveierforening.