GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Utvidelse av sesongen til 31. august!

(13.08.2017) Her kommer en god nyhet til alle fiskere; Styret i Skauga elveirforening har besluttet at fiskesesongen i Skauga utvides til 31. august! Bakgrunnen for utvidelse av sesongen er at det er mye laks i elva og midtsesongevalueringen kom bra ut. Prøvenota på Agdenes viser også at det er bra innsig av laks. Fiskereglene endres etter 15 august med følgende endringer:

All hunnlaks fredes og skal settes levende ut. Gytefarget laks skal også settes levende ut.
Det blir forbudt å fiske med mark. Lovlige fiskeredskaper blir flue-sluk og spinner. Forøvring gjelder kvoter som før.


Utvidelse av fiskesongen vil også gi et overblikk om det kommer mere rømt oppdrettslaks og den nye truselen pukkellaks der det er fanget
4 stk så langt.