GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Fiskeregler Skauga 2017

Fiskeregler etter 15. august

Etter 15. august er fiske med mark som agn forbudt. Det blir kun tillatt å fiske med sluk/spinner og flue.
All hunnlaks og gytefarget laks skal settes levende ut. Forøvrig er fangstkovte og fiskereglene som før.


1 laks pr. kalenderdøgn. Sesongkvote for hver fisker er 10 laks.

Det er innført daglig innrapporteringsplikt av oppfisket laks,

også laks som settes ut levende,skal rapporteres til laksebørsen for elva. Det skal tas skjellprøver av all fisk som er avlivet. Sjøørreten er totalfredet. All oppdrettslaks skal avlives og registreres på laksebørsen,den belaster ikke fangstkvoten.

Skjellprøveprosjektet vil bli viderført i år også. Konvolutter med skjellprøver legges i postkassen ved Fossbrua. De vil bli sendt inn til Veterinærinstituttet en gang i uken.

Nye konvolutter til bruk ligger også i samme postkasse, det vil i tillegg bli lagt ut konvolutter på en del fiskeplasser og hos Sport1 Rissa.