GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Fiskeregler Skauga 2018

Fiskeregler for sesongen 2018

Fisketiden er fra 15.Juni til og med 15.august.

  • Fangstkvoter for hver fisker: 1 laks pr. kalenderdøgn
  • Sesongkvote for hver fisker er 10 laks.
  • Fiskereglene kan bli endret etter midtsesongevaluering den 15. juli.
  • Etter10.august er all hunnlaks over 2 kg. fredet og skal settes ut levende.
  • Det er innført daglig innrapporteringsplikt av oppfisket laks,
  • også laks og sjøørret som settes ut levende skal rapporteres til laksebørsen.
  • Det skal tas skjellprøver av all fisk som er avlivet.
  • Sjøørreten er totalfredet.
  • All oppdrettslaks og pukkellaks skal avlives og registreres på laksebørsen.
  • Oppdrett og pukkellaks belaster ikke fangstkvoten.