GTranslate

English French German Norwegian Polish Russian
Skaugaprosjektet trinn 2

(23.01.2018) Skaugaprosjektet trinn 2 er under planlegging. Prosjektet er planlagt på strekningen Solem - Breigjerdet. Prosjektleder Jo Vegar Arnekleiv har utarbeidet en plan på hvordan prosjektet skal gjenomføres. Styret i elveierforeningen vil innkalle de berørte grunneierne til et planleggingsmøtet iløpet av våren.